DOANH NGHIỆP NÊN CHỌN LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM HAY GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…)?

Để có sự chọn lựa phù hợp, trước hết chúng ta cần hiểu sự giống và khác nhau của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…) là ở những điểm nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp hai loại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này?

Đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có các điều kiện sau đây:

a, Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại chương IV của Luật An toàn thực phẩm

b, Có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này

3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 4. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành
 1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:
 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứn nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ qan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điều 35 của Luật An toàn thực phẩm.
 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thờ gian 03 năm
 2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.

(Theo luật An toàn thực phẩm & văn bản hướng dẫn thi hành số 02/VBHN-VPQH)

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý an toàn Thực phẩm TP. HCM cấp

Cơ sở không yêu cầu cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;

d, Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

g) Nhà hàng trong khách sạn;

h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

i) Kinh doanh thức ăn đường phố;

k) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

(Theo điều 12 của nghị định 15/2018/NĐ-CP)

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 do tổ chức chứng nhận KMR cấp

 Cơ quan nào có Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp

Cơ quan nào có Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…)

✔️Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…) sẽ do các tổ chức chứng nhận cấp. KMR là một trong những tổ chức chứng nhận uy tín tại Hàn Quốc và Việt Nam có đủ năng lực cấp chứng chỉ chúng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…) có công nhận quốc tế và được thừa nhận tại Việt Nam.

 🔸Dấu KAB: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi cơ quan công nhận KAB (Hàn   Quốc) (No.KAB-QC-17)

 🔸Dấu IAF: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế - tập  hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới.  

✔️Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý quốc tế ISO của tổ chức chứng nhận KMR đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường  Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép theo Giấy chứng nhận số: 2817/TĐC-HCHQ

 

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP do tổ chức chứng nhận KMR cấp

Doanh nghiệp nên chọn làm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000…)

✔️Vì hai loại giấy chứng nhận này có cơ sở pháp lý tương đương nhau. Hay nói một cách khác giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm một trong các tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP, FSSC 22000… do các tổ chức chứng nhận như tổ chức chứng nhận KMR cấp thay thế được cho Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

✔️Nên tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thực phẩm có thể lựa chọn làm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do cơ quan nhà nước được phân công quản lý cấp) hoặc chọn làm các giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000:2018 hoặc HACCP… (do các tổ chức chứng nhận như KMR cấp).

🔖Để có sự chọn lựa cho phù hợp, tổ chức, doanh nghiệp nên cân nhắc đến các yếu tố thời gian, chi phí, công sức bỏ ra, thủ tục đơn giản hay phức tạp, có mất nhiều thời gian không, thời gian có chứng chỉ bao lâu và khách hàng của mình có những yêu cầu cụ thể như thế nào về giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cần phải có.

👉Hãy liên hệ tổ chức chứng nhận KMR theo số hotline 0983 890 712 để được chuyên viên của chúng tôi tư vấn cụ thể.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn