Tại sao tổ chức/doanh nghiệp cần áp dụng ISO 45001:2018? Lợi ích của việc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

Hệ thống quản lý dựa trên ISO 45001:2018 sẽ cho phép một tổ chức cải thiện hiệu quả hệ thống quản lý An toàn sức khỏe, nghề nghiệp (OHS)

Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe, nghề nghiệp (OHS) dựa trên ISO 45001 sẽ cho phép một tổ chức cải thiện hiệu quả OHS của mình bằng cách:

• Xây dựng và triển khai chính sách và các mục tiêu về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS)

• Thiết lập các quy trình có hệ thống, xem xét bối cảnh của nó, và có tính đến các rủi ro và cơ hội cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

• Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OHS liên quan đến các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm tàng của chúng

• Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động để quản lý rủi ro OHS, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của tổ chức

• Tăng cao nhận thức về các rủi ro OHS trong tổ chức

• Đánh giá hiệu quả OHS và tìm cách cải tiến, thông qua các hành động thích hợp

• Đảm bảo công nhân/ người lao động đóng vai trò quan trọng, tích cực trong các vấn đề của OHS

Kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo sự uy tín của một tổ chức/doanh nghiệp, là nơi an toàn để làm việc được phát huy và có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, như:

• Cải thiện khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định

• Giảm chi phí xử lý cho các sự cố, rủi ro không mong muốn

• Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất

• Giảm chi phí bảo hiểm

• Giảm tỷ lệ vắng mặt và tỷ lệ thay đổi nhân sự

• Đạt được công nhận/ chứng nhận một trong những tiêu chuẩn quốc tế (điều này tăng sự ảnh hưởng đến khách hàng quan tâm đến trách nhiệm xã hội của họ, nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp)

 

Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Tổ chức/ doanh nghiệp nào cần áp dụng ISO 45001?

Câu trả lời đơn giản là tất cả các tổ chức/doanh nghiệp có thể áp dụng ISO 45001. Sẽ không có vấn đề gì nếu tổ chức của bạn là một doanh nghiệp siêu nhỏ, hoặc một tập đoàn toàn cầu; dù cho bạn là một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức học thuật hoặc một cơ quan chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có người làm việc hoặc người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức đó, thì sử dụng phương pháp có hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cao cho tổ chức của bạn.

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được sử dụng trong các hoạt động có rủi ro thấp cũng như rủi ro cao và cả trong các tổ chức lớn, phức tạp. Mặc dù tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OHS được giải quyết và kiểm soát, nhưng cũng cần có cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với chính hệ thống quản lý OHS, để đảm bảo rằng:

 a) Hệ thống có hiệu quả

 b) Được cải tiến để đáp ứng một tổ chức trong trường hợp thay đổi quy mô, bối cảnh, ....

Cách tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh khác nhau và do đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu tiêu chuẩn vào các quy trình quản lý chung của tổ chức.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 45001:2018 và quy trình Chứng nhận ISO 45001 tại đây

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn