Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng - Giải thưởng chất lượng quốc gia

Giải thưởng là quá trình học hỏi và cải tiến toàn bộ hệ thông quản lý chất lượng và đẩy mạnh văn hóa chất lượng trong toàn tổ chức. Báo cáo phản hồi cho thấy các điểm mạnh, những lĩnh vực cần cải tiến.

 

Với tầm quang trọng của chất lượng, các quốc gia đã xây dựng các giải thưởng chất lượng quốc gia. Giải thưởng Malcolm Baldrige là giải thưởng quốc gia của Mỹ được thiết lập năm 1987. Giải thưởng là một hệ thống tích hợp các nguyên lý chất lượng tổng thể vào thực tế tổ chức, xác định tổ chức có chất lượng vượt trội. Giải thưởng là một hệ thống tích hợp các nguyên lý chất lượng tổng thể vào thực tế tổ chức, xác định tổ chức có chất lượng trội vượt. Giải được quản lý bởi NIST, trao giải hàng năm cho 3 tổ chức trên 5 lĩnh vực chế tạo, dịch vụ, buôn bán nhỏ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Các tiêu chuẩn và điểm tương ứng của giải thưởng Malcolm Baldrige như sau:

Hệ thống quản lý chất lượng

1. Lãnh đạo – 125 điểm

 1. Lãnh đạo tổ chức – 85 điểm
 2. Trách nhiệm với cộng đồng – 40 điểm

2. Hoạch định chiến lược – 85 điểm

 1. Phát triển chiến lược – 40 điểm
 2. Triển khai chiến lược – 45 điểm

3. Định hướng khách hàng và thị trường – 85 điềm

 1. Kiến thức về khách hàng và thị trường – 40 điểm
 2. Quan hệ khách hàng – 45 điểm

4. Thông tin và phân tích – 85 điểm

 1. Đo lường vận hành tổ chức – 40 điểm
 2. Phân tích hiệu quả vận hàng tổ chức – 25 điểm

5. Định hướng nguồn nhân lực

 1. Hệ thống công việc – 35 điểm
 2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – 25 điểm
 3. Thể chất và sự thỏa mãn của nhận viên – 25 điểm

6. Quản lý quá trình – 85 điểm

 1. Quá trình sản xuất – dịch vụ - 55 điểm
 2. Quá trình hỗ trợ - 15 điểm
 3. Quá trình liên quan nhà cung ứng, đối tác – 15 điểm

7. Kết quả kinh doanh – 450 điểm

 1. Kết quả về định hướng khách hàng – 115 điểm
 2. Kết  quả về tài chánh, tiếp thị - 115 điểm
 3. Kết quả về nguồn nhân lực – 80 điểm
 4. Kết quả về nhà cung ứng, đối tác – 25 điểm
 5. Kết quả về hiệu quả tổ chức – 115 điểm

Giải thưởng chất lượng Việt Nam được thành lập năm 1995, nhằm khuyến khích các tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới. Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho các tổ chức có thành tích xuất sắc về chất lượng, ảnh hưởng tích cực đến xã hội, đạt hiệu quả kinh doanh cao. Các tiêu chuẩn và điểm số của Giải thưởng chất lượng Việt Nam như sau:

 1. Vai trò lãnh đạo và văn hóa chất lượng – 150 điểm
 2. Hoạch định chiến lược chất lượng – 160 điểm
 3. Mục tiêu khách hàng và thỏa mãn – 150 điểm
 4. Sử dụng thông tin và phân tích – 160 điểm
 5. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực – 70 điểm
 6. Quản lý quá trình – 60 điểm
 7. Kết quả chất lượng và kinh doanh – 250 điểm

Lợi ích tham gia giải thưởng là quá trình học hỏi và cải tiến toàn bộ hệ thông quản lý chất lượng và đẩy mạnh văn hóa chất lượng trong toàn tổ chức. Báo cáo phản hồi cho thấy các điểm mạnh, những lĩnh vực cần cải tiến. Tham gia giải thưởng có cơ hội tham dự các cuộc hội thảo và chuyên đề, học hỏi kinh nghiệm vầ quản lý chất lượng, chia sẻ thành công của mình.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO và quy trình Chứng nhận tại đây

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn