ISO/IEC 27001 -Làm thế nào để đánh giá được hiệu quả của việc bảo mật thông tin?

Làm thế nào để bạn có thể nói rằng hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISO/IEC 27001) của bạn đang tạo nên một sự khác biệt?

ISO/IEC 27001 -Làm thế nào để đánh giá được hiệu quả của việc bảo mật thông tin?

Đơn giản rằng bạn không thể quá cẩn thận khi nhắc đến việc bảo mật thông tin. Bảo vệ hồ sơ cá nhân và các thông tin nhạy cảm về mặt thương mại là rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để bạn có thể nói rằng hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) của bạn đang tạo nên một sự khác biệt? Một tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001 mới có thể giúp ích cho bạn.

Các tiêu chuẩn ISO/IEC 27004:2016 được cập nhật gần đây bao gồm: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý bảo mật thông tin – Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá hiệu quả của ISO / IEC 27001. Các tiêu chuẩn này giải thích làm thế nào để phát triển và vận hành quy trình đo lường, và cách để đánh giá và báo cáo kết quả của một tập hợp các số liệu bảo mật thông tin.

Giáo sư Edward Humphreys, người tổ chức của một tập đoàn phát triển tiêu chuẩn (ISO / IEC JTC 1 / SC 27), nói rằng: "Các cuộc tấn công mạng là một trong những rủi ro lớn nhất mà một tổ chức có thể gặp phải. Đây là lý do tại sao phiên bản cải tiến của ISO/IEC 27004 đã cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và thực tế cho nhiều tổ chức đang triển khai ISO/IEC 27001 để bảo vệ bản thân họ khỏi những cuộc tấn công bảo mật ngày càng tăng mà doanh nghiệp đang phải đối mặt ngày nay.

Các số liệu bảo mật có thể cung cấp những sự hiểu biết sâu sắc về hiệu quả của một ISMS, và như vậy, các số liệu bảo mật này đã bước vào giai đoạn trung tâm. Cho dù bạn là một kỹ sư hoặc chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm về an toàn và báo cáo với ban quản lý hoặc một nhà điều hành – những người cần thông tin tốt hơn để đưa ra quyết định, thì các số liệu bảo mật đã trở thành một phương tiện quan trọng cho việc truyền đạt tình hình nguy hiểm trên mạng của tổ chức.

Trích lời của của Giáo sư Humphreys: "Các tổ chức cần giúp đỡ để giải quyết vấn đề liệu đầu tư của tổ chức trong việc quản lý bảo mật thông tin có hiệu quả, phù hợp với mục đích tương tác, bảo vệ và đáp ứng với môi trường rủi ro thay đổi liên tục. Đây là nơi mà ISO / IEC 27004 có thể cung cấp rất nhiều lợi ích. "

KMR chứng nhận ISO/IEC 27001

ISO / IEC 27004: 2016 đưa ra cách làm thế nào để xây dựng một chương trình đo lường bảo mật thông tin, cách để lựa chọn phạm vi đo lường và cách vận hành các quy trình đo lường cần thiết. Nó bao gồm các ví dụ rộng lớn về các loại biện pháp khác nhau và hiệu quả của các biện pháp này có thể được đánh giá như thế nào.

Những lợi ích cho các tổ chức sử dụng ISO / IEC 27004 là:

• Nâng cao trách nhiệm giải trình

• Cải thiện hiệu quả bảo mật thông tin và các quy trình ISMS

• Bằng chứng về các yêu cầu của ISO / IEC 27001, cũng như các luật, quy tắc và quy định hiện hành

ISO / IEC 27004: 2016 thay thế cho ấn bản năm 2009. Nó đã được cập nhật và mở rộng để phù hợp với phiên bản sửa đổi của ISO / IEC 27001 nhằm cung cấp cho các tổ chức có giá trị gia tăng lớn hơn và sự tin cậy.

ISO / IEC 27004: 2016 được phát triển bởi Uỷ ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Các kỹ thuật an ninh CNTT, những nơi tổ chức DIN giữ vị trí văn phòng thư kí, thành viên ISO của Đức. Nó có sẵn từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc thông qua ISO Store.

Nguồn: www.iso.org

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 27001 và quy trình chứng nhận ISO 27001 tại đây.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn