5 NHÓM DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

Các tổ chức doanh nghiệp cần xem xét ngành nghề sản xuất kinh doanh của mình có thuộc 5 nhóm doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001 hay không để có kế hoạch, lộ trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & xin đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho phù hợp.

Theo Luật định của Việt Nam thì 5 nhóm doanh nghiệp sau là đối tượng bắt buộc phải có CHỨNG NHẬN ISO 9001

 1/ KINH DOANH XĂNG DẦU: Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, mục 2, điều 10: Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2010.

*Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau đây:
+ Thương nhân kinh doanh xăng dầu (nhập khẩu XD, thương nhân sản xuất XD, pha chế, phân phối XD, tổng đại lý kinh doanh XD, tổ chức bán lẻ XD, kinh doanh dịch vụ vận chuyển XD)
+ Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

*Thông tư này không áp dụng đối với:
+ Thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ Công thương.     
+ Nhiên liệu bay hàng không

Ngành kinh doanh xăng dầu có bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001?

2/ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Gạch gốm bê tông, xi măng, cát, sơn, ống nhựa…): Thông tư 19/2019/BXD ban hàn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng kèm theo QCVN16:2019/BXD

Các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy. Điều kiện để hợp quy (Phương thức 1,5) phải có giấy chứng nhận ISO 9001.

 

Ngành vật liệu xây dựng có bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001?

3/ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI: Thông tư 59/2013/TT-BGTVT qui định về việc thành lập và hoạt động của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới,

Điều 8: Chậm nhất sau 18 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứn nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới, phải có chứng chỉ áp dụng hẹ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (VD xe ô tô và rơ mooc, sơ mi rơ mooc được kéo bởi xe ô tô)

 

Trung tâm đăng kiểm cơ giới có bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001

4/ SẢN XUẤT PHÂN BÓN: Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Điều 18: Điều kiên cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón: Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối vói cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 nam kể từ ngày thành lập.

 

Ngành sản xuất phân bón có bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001?

5/ SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT: Nghị định 123/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều 3: Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có hệ thống quản lý chất lượng theo iêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương do các tổ chức chứng nhận đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp cấp.

Như vậy các tổ chức doanh nghiệp cần xem xét ngành nghề sản xuất kinh doanh của mình có thuộc 5 nhóm doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001 hay không để có kế hoạch, lộ trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & xin đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho phù hợp.

 

Ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001?

KMR là tổ chức chứng nhận ISO 9001 độc lập bên thứ ba với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất KAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, QuEST Hoạt động chứng nhận của KMR được công nhận và thừa nhận quốc tế.

 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của tổ chức chứng nhận KMR công nhận quốc tế & được thừa nhận tại VN

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý quốc tế ISO của tổ chức chứng nhận KMR đã được đăng ký tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường  Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Giấy chứng nhận số: 2817/TĐC-HCHQ.

Như vậy giấy chứng nhận ISO 9001 của KMR đảm bảo có công nhận quốc tế và được thừa nhận theo luật định địa phương để làm hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy hay các công bố chất lượng sản phẩm.

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn