Các chiến lược, kế hoạch để triển khai xây dựng HACCP trong các doanh nghiệp vừa & nhỏ

Một số điều kiện bên ngoài (ví dụ: quy định, lực lượng thị trường, sự kỳ vọng của cơ quan kiểm soát thực phẩm và y tế công cộng) đang làm tăng áp lực lên DNVN khi áp dụng HACCP. DNVN trước đây không được khuyến khích sử dụng HACCP, vì các kế hoạch, hướng dẫn áp dụng HACCP quá phức tạp đối với họ. Tuy nhiên, bảy nguyên tắc của HACCP có thể được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp chế biến hoặc chuẩn bị thực phẩm, bất kể quy mô hoặc tính chất công việc của họ, miễn là các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm đã được đào tạo đầy đủ và có quyền tìm hiểu các thông tin và tài liệu hỗ trợ thiết thực.

Các chiến lược, kế hoạch để triển khai xây dựng HACCP trong các doanh nghiệp vừa & nhỏ (DNVN)

Một cân nhắc quan trọng trong việc triển khai HACCP trong DNVN là sự thừa nhận rằng có tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau quan trọng giữa HACCP và các chương trình tiên quyết (PRP). Trước khi triển khai HACCP, các doanh nghiệp phải thực hành vệ sinh tốt (GHP). Bằng cách triển khai GHP lần đầu tiên, những khó khăn liên quan đến việc triển khai HACCP được giảm thiểu và các doanh nghiệp được khuyến khích nên làm từng bước để triển khai HACCP.

Các sáng kiến ​​để triển khai HACCP trong DNVN có thể là địa phương, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế. Các sáng kiến ​​cũng có thể nói chung hoặc tập trung vào các lĩnh vực (ví dụ: người bán hàng rong, nhà sản xuất thực phẩm và dịch vụ thực phẩm).

Để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến lược triển khai HACCP trong DNVN, Tham vấn đã xem xét cụ thể ba vấn đề:

Phân tích các lợi ích và rào cản đối với việc triển khai hệ thống HACCP trong DNVN và đề xuất các phương pháp để vượt qua các rào cản này;

Cung cấp tư vấn để phát triển các hướng dẫn ngành cụ thể theo ngành; và

Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho việc áp dụng HACCP trong DNVN.

Triển khai xây dựng HACCP

Triển khai xây dựng HACCP

Lợi ích và các rào cản đối với việc triển khai xây dựng HACCP

5.1.1 Lợi ích

Nếu các DNVN có kế hoạch triển khai HACCP: có những lợi ích rõ ràng khi triển khai HACCP cho tất cả các lĩnh vực: từ xem xét các quy chuẩn của chính phủ đến doanh nghiệp ngành thực phẩm và cuối cùng là người tiêu dùng. Những lợi ích sau đây sẽ khuyến khích các doanh nghiệp triển khai HACCP.

Lợi ích cho người tiêu dùng

- Giảm nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm;

- Tăng cường nhận thức về vệ sinh cơ bản;

- Tăng sự tự tin trong việc cung cấp thực phẩm; và

- Cải thiện chất lượng cuộc sống (y tế và kinh tế xã hội).

Lợi ích cho ngành công nghiệp

- Gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và / hoặc chính phủ;

- Giảm chi phí pháp lý và bảo hiểm;

- Gia tăng tiếp cận thị trường;

- Giảm chi phí sản xuất (giảm thu hồi \ lãng phí thực phẩm);

- Cải thiện tính nhất quán của sản phẩm;

- Cải thiện cam kết quản lý nhân viên về an toàn thực phẩm; và

- Giảm rủi ro kinh doanh.

Lợi ích cho chính phủ

- Cải thiện sức khỏe cộng đồng;

- Kiểm soát thực phẩm hiệu quả và nhắm mục tiêu hơn;

- Giảm chi phí y tế công cộng;

- Tạo thuận lợi cho thương mại; và

- Gia tăng niềm tin của cộng đồng vào việc cung cấp thực phẩm

5.1.2 Rào cản

Các DNVN có kế hoạch triển khai HACCP sẽ gặp một số rào cản cản trở việc triển khai HACCP trong DNVN. Rào cản tiềm năng đối với việc triển khai HACCP cần phải được xác định và xem xét như một bước khởi đầu trong việc phát triển bất kỳ chiến lược thực hiện HACCP nào.

Những rào cản khác nhau giữa các quốc gia hoặc từ ngành này sang lĩnh vực khác. Một số có thể là do các yếu tố nội bộ trong các doanh nghiệp cá nhân, ví dụ: mức độ nhận thức,… Những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự hỗ trợ của chính phủ hoặc ngành công nghiệp.

Các rào cản có thể bao gồm:

Thiếu cam kết của chính phủ;

Thiếu nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp;

Không có yêu cầu pháp lý;

Hạn chế tài chính;

Hạn chế về nguồn nhân lực;

Thiếu chuyên môn và / hoặc hỗ trợ kỹ thuật;

Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất không đầy đủ; và

Truyền thông không đầy đủ.

5.2 Vượt qua các rào cản - Thúc đẩy và triển khai HACCP trong các doanh nghiệp nhỏ và / hoặc kém phát triển

Các vấn đề sau đây có thể cần được xem xét trong bất kỳ chiến lược nào để thúc đẩy triển khai HACCP trong SLDB.

5.2.1 Cam kết của chính phủ

Cam kết của Chính phủ có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển và thực hiện sáng kiến ​​thành công của HACCP. Về mặt này, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các chính phủ là nâng cao nhận thức của ngành về lợi ích và nhu cầu giới thiệu HACCP để sản xuất thực phẩm an toàn.

Nhận thức và cam kết của chính phủ có thể bị ảnh hưởng bởi:

Dữ liệu dịch tễ học về các bệnh truyền qua thực phẩm và ô nhiễm thực phẩm;

Nhận thức và mối quan tâm của người tiêu dùng;

Nhu cầu về an toàn thực phẩm, kế hoạch HACCP và HACCP để xuất khẩu thực phẩm sang các nước khác; và

Vận động bởi các tổ chức quốc tế, ví dụ: Ủy ban Codex Alimentarius, WHO, FAO và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Để thúc đẩy HACCP và đảm bảo cam kết của các doanh nghiệp, chính phủ có thể cần thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp thực phẩm đối với:

Lợi ích đạt được trong việc hợp lý hóa quản lý an toàn thực phẩm;

Rủi ro vốn có trong một số thực phẩm hoặc quy trình sản xuất nhất định;

Chi phí, bao gồm chi phí bồi thường do lỗi sản xuất; và

Giá trị của HACCP trong việc bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp khỏi mọi sự bùng phát liên quan và / hoặc thu hồi sản phẩm.

5.2.2 Nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp

An toàn thực phẩm phải là một phần quan trọng trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong toàn chuỗi thực phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp nên đảm bảo rằng họ mua thực phẩm từ các nhà cung cấp, vận chuyển và bán lẻ thích hợp, sau đó, thực hiện các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này nên, kết hợp với người tiêu dùng thông tin tốt hơn, tạo ra nhu cầu cải thiện an toàn thực phẩm.

Các hiệp hội công nghiệp và thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy HACCP trong SLDB và hỗ trợ họ trong việc triển khai hệ thống HACCP. Nếu các hiệp hội không tồn tại, thì nên xem xét đến cơ sở của họ.

Vai trò của các hiệp hội như vậy có thể bao gồm:

Hỗ trợ trong việc sản xuất các hướng dẫn công nghiệp;

Truyền thông thông tin liên quan đến việc thực hiện HACCP;

Thu thập dữ liệu về sản phẩm, mối nguy hiểm và rủi ro;

Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm;

Thông tin về các kế hoạch chung của HACCP;

Đào tạo, tài liệu, tư vấn và chuyên môn trung tâm;

Đàm phán các dịch vụ hiệu quả về chi phí và hỗ trợ cho SLDB (ví dụ: mua số lượng lớn hoặc giảm giá cho thành viên thương mại); và

Làm việc với và đại diện cho ngành trong các phương tiện truyền thông đại chúng và chính phủ.

Nhu cầu của người tiêu dùng có thể là một động lực quan trọng để khuyến khích các doanh nghiệp triển khai hệ thống HACCP. Chính phủ và các tổ chức quốc tế có một vai trò quan trọng trong việc giáo dục người tiêu dùng về vấn đề này. Các phương tiện truyền thông đại chúng có thể tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc giáo dục người tiêu dùng, thúc đẩy nhu cầu về thực phẩm an toàn và hệ thống kiểm soát phù hợp. Tuy nhiên, nó cũng có thể có tác động tiêu cực, nếu không được xử lý và thông báo phù hợp.

5.2.3 Cân nhắc chi phí

Những hạn chế về kinh tế có thể là một rào cản thực tế trong việc triển khai HACCP cho cả chính phủ và ngành công nghiệp. Tuy nhiên, trong việc xem xét các chi phí khi thực hiện các hệ thống HACCP, điều quan trọng là phải tính đến khoản tiết kiệm dài hạn có thể tích lũy cho chính phủ (trong sức khỏe cộng đồng cụ thể) và ngân sách ngành. Những khoản tiết kiệm này có thể bao gồm:

Giảm chi phí y tế công cộng do giảm bệnh truyền qua thực phẩm;

Giảm kiện tụng do giảm thất bại an toàn thực phẩm;

Giảm hư hỏng do cải thiện xử lý, lưu trữ và chế biến thực phẩm; và

Giảm tranh chấp lao động do cải thiện cam kết quản lý / nhân viên.

Để giảm bớt các hạn chế kinh tế, điều quan trọng là đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính sẵn có. Điều này có thể đạt được, ví dụ, bởi:

Phát triển các hướng dẫn cụ thể theo ngành và các kế hoạch chung bao gồm các thành phần của HACCP triển khai chung cho tất cả các doanh nghiệp trong một ngành; và

Mua số lượng lớn thiết bị hoặc dịch vụ của một hiệp hội công nghiệp / thương mại hoặc chính phủ để hỗ trợ triển khai HACCP, do đó giảm thiểu chi phí thực hiện bằng cách doanh nghiệp cá nhân.

Những hạn chế về kinh tế cũng có thể được giảm thiểu bằng cách phân bổ chi phí trong một khoảng thời gian dài hơn, do đó giảm chi phí thực hiện hàng năm. Các cách tiếp cận để phân bổ chi phí có thể bao gồm:

Thực hiện theo giai đoạn theo thời gian để chính phủ và doanh nghiệp đối phó với các bước gia tăng có thể quản lý được, ví dụ đầu tiên giới thiệu GHP và sau đó dần dần triển khai hệ thống HACCP dựa trên việc ưu tiên rủi ro cho sức khỏe cộng đồng;

Tập trung thực hiện trên cơ sở từng ngành.

5.2.4 Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất

Việc triển khai HACCP có thể yêu cầu cải thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, cả trong cộng đồng và chính doanh nghiệp. Về vấn đề này cả chính phủ và doanh nghiệp có trách nhiệm nhất định:

a) Chính phủ có vai trò và, trong một số trường hợp, thậm chí có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng thích hợp (điện, đường, cấp nước an toàn, công trình xử lý nước thải) được áp dụng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b) Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng:

- Mặt bằng, bề mặt làm việc và thiết bị được thiết kế, xây dựng và bảo trì phù hợp để tạo điều kiện làm sạch và giảm thiểu mọi khả năng lây nhiễm chéo;

- Các cơ sở thích hợp để khuyến khích vệ sinh cá nhân có sẵn cho nhân viên;

- Thiết bị giám sát đầy đủ, hiệu chuẩn có sẵn và được sử dụng chính xác; và

- Ngoài việc đánh giá trực quan, khi có thể, các bài kiểm tra nhanh được sử dụng để cung cấp kết quả theo thời gian thực.

5.2.8 Truyền thông

Thông tin liên lạc không đầy đủ giữa chính phủ và doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp có thể cản trở việc giới thiệu HACCP. Các chiến lược truyền thông cần phải là một phần của bất kỳ phần nào nằm trong kế hoạch của HACCP.

Chiến lược truyền thông nên bao gồm:

Thông tin về sự cần thiết phải thay đổi và lợi ích của HACCP19.

Khuyến khích sản xuất các hướng dẫn cho ngành công nghiệp có chứa các tài liệu mẫu mực nêu chi tiết về việc áp dụng HACCP cho các ngành công nghiệp khác nhau

Cung cấp hướng dẫn bổ sung và cụ thể cho SLDB

Giáo dục người tiêu dùng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả việc giới thiệu giảng dạy vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các hiệp hội thương mại và các nhóm người tiêu dùng cũng có thể tài trợ cho các biện pháp đó thông qua việc cung cấp các nguồn tài chính và / hoặc giảng dạy.

Để đảm bảo hiểu biết chung, điều quan trọng là sử dụng thuật ngữ nhất quán và chính xác, chẳng hạn như thuật ngữ có trong tài liệu Codex. Việc sử dụng các kênh thích hợp và hiệu quả để liên lạc cũng quan trọng không kém để truyền thông hiệu quả. Những ví dụ này có thể bao gồm:

Hiệp hội công nghiệp / thương mại

Báo chí và triển lãm thương mại

Cơ quan thực thi

Truyền thông đại chúng

Sản xuất tờ rơi, áp phích, video và các hỗ trợ khác

Xây dựng sổ đăng ký hoặc danh sách các doanh nghiệp, cao đẳng, đại học và các cơ quan giáo dục

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận HACCP CODEX và quy trình Chứng nhận HACCP tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn