Số lượng giấy chứng nhận ISO được cấp trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu?

Bảng dưới đây hiển thị tổng số giấy chứng nhận ISO hợp lệ và tổng số địa điểm cho mỗi tiêu chuẩn được khảo sát vào năm 2018.

Theo khảo sát của ủy ban tiêu chuẩn hóa ISO về chứng nhận các Hệ thống quản lý quốc tế năm 2018 về số lượng giấy chứng nhận ISO được công nhận quốc tế.

Khảo sát chứng chỉ ISO là một cuộc khảo sát hàng năm về số lượng chứng chỉ hợp lệ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO trên toàn thế giới. Các nhà cung cấp dữ liệu là các tổ chức chứng nhận được công nhận.

Bảng dưới đây hiển thị tổng số giấy chứng nhận ISO hợp lệ và tổng số địa điểm cho mỗi tiêu chuẩn được khảo sát. Đối với mỗi tiêu chuẩn, số lượng chứng chỉ và số lượng địa điểm được hiển thị cạnh nhau để đưa ra một bức tranh toàn diện hơn. Chứng chỉ là bằng chứng do tổ chức chứng nhận cấp cho khách hàng, khi đã chứng minh được sự phù hợp với tiêu chuẩn và "sites" là một địa điểm cố định nơi tổ chức làm việc (sản xuất, dịch vụ,…).

Tiêu chuẩn

Tổng số giấy chứng nhận ISO

được cấp

Tổng số địa điểm

 được chứng nhận

ISO 9001:2015

878 664

1 180 965

ISO 14001:2015

307 059

447 547

ISO IEC 27001:2013

31 910

59 934

ISO 22000:2005 &

ISO 22000: 2018                      

32 120

36 105

ISO 45001:2018

11 952

14 607

ISO 13485:2003 &

ISO 13485: 2016

19 472

24 123

ISO 50001:2011

18 059

46 770

ISO 20000-1:2011

5 308

7 225

ISO 22301:2012

1 506

5 282

ISO 28000:2007

617

666

ISO 39001:2012

547

1 422

ISO 37001:2016

389

1 541

Tổng số chứng chỉ hợp lệ thấp hơn so với năm 2017. Lý do giảm được phân loại thành 3 loại:

• Dữ liệu được báo cáo bởi một số tổ chức chứng nhận lớn, có sự dao động từ năm này sang năm khác.

• Một số bên cung cấp dữ liệu đã điều chỉnh báo cáo số lượng các lĩnh vực được chứng nhận bằng cách tách biệt hai câu hỏi trong bảng câu hỏi khảo sát năm 2018 (các câu hỏi này thường được liên kết trong các khảo sát trước đây, dẫn đến một số nhầm lẫn trong các trường hợp thuộc nhiều lĩnh vực cấp giấy chứng nhận).

• Một số tổ chức chứng nhận quan trọng ở một số quốc gia đã không tham gia.

Vì những lý do được liệt kê ở trên, ISO đã quyết định công bố kết quả năm 2018 mà không có kết quả trước đây. Với sự điều chỉnh của một số bên cung cấp dữ liệu liên quan đến số lượng chứng chỉ, địa điểm và lĩnh vực, việc so sánh các số liệu về số lượng chứng chỉ hợp lệ với khảo sát trước đây sẽ không đưa ra kết luận chính xác. Mức chứng chỉ hợp lệ năm 2018 là sự phản ánh tốt hơn về tình hình trên thị trường.

Tại Việt Nam, số lượng chứng chỉ hợp lệ được cấp như sau:

Tiêu chuẩn

Tổng số giấy chứng nhận ISO

 được cấp

Tổng số địa điểm

 được chứng nhận

ISO 9001:2015

3,774

4,336

ISO 14001:2015

1,449

1,607

ISO IEC 27001:2013

113

241

ISO 22000:2005 &

ISO 22000: 2018

478

488

ISO 45001:2018

71

87

ISO 13485:2003

& ISO 13485: 2016

78

108

ISO 50001:2011

75

85

ISO 20000-1:2011

3

4

ISO 22301:2012

4

5

ISO 28000:2007

-

-

ISO 39001:2012

-

-

ISO 37001:2016

-

-

Tại Việt Nam, Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 & Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 được cấp giấy chứng nhận nhiều nhất. Số lượng giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe ISO 45001:2018 được cấp ít hơn do mới chuyển đổi & thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Số lượng giấy chứng nhận ISO được cấp bởi tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) trong năm 2018 là khoảng 5.000 chứng chỉ cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Nguồn: iso.org & tổng hợp

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO và quy trình đánh giá tại đây

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn