10 MẸO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỂ ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000

Đánh giá nội bộ là rất quan trọng đối với việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn. Chúng cũng sẽ là trọng tâm của mỗi cuộc đánh giá để cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 và cuộc đánh giá giám sát của tổ chức bạn

Đánh giá nội bộ là rất quan trọng đối với việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn. Chúng cũng sẽ là trọng tâm của mỗi cuộc đánh giá để cấp giấy chứng nhận ISO 22000 và đánh giá giám sát của bạn; các tổ chức chứng nhận muốn biết rằng họ có thể dựa vào chương trình đánh giá nội bộ để xác minh tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giữa các cuộc đánh giá chứng nhận và giám sát.

Dưới đây là một số mẹo làm cho chương trình đánh giá của bạn hiệu quả hơn để đạt giấy chứng nhận ISO 22000

1. Tạo một nhóm đánh giá với đủ thành viên: Các chương trình đánh giá nội bộ hiệu quả có một đội ngũ từ 4-8 đánh giá viên trở lên tùy thuộc vào quy mô của công ty. Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần phải làm việc theo lịch trình làm việc và khối lượng công việc thường xuyên của đánh giá viên và có thể chỉ định đánh giá viên không chịu trách nhiệm về lĩnh vực được đánh giá. Cung cấp đào tạo nhất quán cho nhóm để mọi người đang sử dụng cùng một phương pháp và kỹ thuật.

2.  Đánh giá bằng "Quá trình" không phải thủ tục. Đánh giá quá trình đã được chứng minh là mang lại kết quả tốt hơn vì nó bao hàm sự tương tác của các thủ tục khác nhau. Ví dụ: bằng cách thực hiện kiểm tra khu vực vận chuyển và nhận hàng hoặc các phòng ban, bạn sẽ bao quát toàn bộ quy trình vận chuyển và nhận hàng bao gồm tất cả các thủ tục có liên quan trong khu vực đó. Bạn đang đảm bảo rằng toàn bộ quy trình hoạt động.

3.  Sử dụng danh sách kiểm tra với các yêu cầu tiêu chuẩn và thêm các câu hỏi của riêng bạn từ tài liệu của bạn. Việc thêm các câu hỏi của riêng bạn vào mỗi cuộc đánh giá làm cho danh sách kiểm tra được điều chỉnh cho phù hợp với cuộc đánh giá của bạn và có nghĩa là mỗi cuộc đánh giá sẽ hơi khác nhau, giúp hệ thống tốt hơn theo thời gian như vậy việc đánh giá sẽ hiệu quả hơn để tổ chức bạn đạt giấy chứng nhận ISO 22000.

Đánh giá nội bộ an toàn thực phẩm để đạt giấy chứng nhận ISO 22000

4.  Thông báo đầy đủ cho nhân viên trong khu vực về thời điểm đánh giá viên đến và mục đích của họ là  gì. Càng có nhiều nhân viên tham gia và được cung cấp thông tin thì họ càng có sự chuẩn bị tốt hơn để cung cấp cho đánh giá viên thông tin họ cần để đánh giá toàn diện hệ thống.

5.  Giữ ghi chú tốt. Đừng chỉ đánh dấu vào ô cho biết tuân thủ hoặc không tuân thủ, hãy lưu ý những gì được tìm thấy. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra phản hồi về những gì đang hoạt động và những gì không. Nó cũng chứng minh cho đánh giá viên chứng nhận của bạn rằng bạn đang thực hiện đánh giá nội bộ hiệu quả để được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018.

6.  Hãy nhớ điều chỉnh lịch trình đánh giá của bạn dựa trên những phát hiện của bạn trong một lĩnh vực. Nếu một khu vực đang có nhiều vấn đề hoặc sự không phù hợp, hãy tăng tần suất kiểm tra. Đánh giá dựa trên tình trạng của khu vực. Kiểm tra từng khu vực hoặc quy trình ít nhất một lần mỗi năm. Nhóm đánh giá của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu quả và cải tiến hệ thống.

7.  Viết một báo cáo đánh giá rõ ràng, đầy đủ và lên lịch trình theo dõi về bất kỳ sự không phù hợp nào được xác định. Tận dụng tối đa kết quả đánh giá của bạn, đó là thông tin có giá trị mà không phải lúc nào các tổ chức cũng sử dụng đầy đủ. Bạn đã đầu tư thời gian và công sức vào việc thu thập thông tin, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng nó tối đa để cải thiện hệ thống của mình.

8.  Cung cấp đào tạo hiệu quả cho đánh giá viên của bạn. Thông thường người ta thường trình bày một bài thuyết trình bằng powerpoint và cử đánh giá viên ra ngoài để kiểm tra. Đánh giá viên chưa thực hành các bước và không tự tin khi thực hiện đánh giá. Đánh giá viên mới có thể không thoải mái khi đến cơ sở và thực hiện một cuộc đánh giá có sự tham gia của các đồng nghiệp của họ. Đảm bảo rằng đào tạo không chỉ bao gồm các bước cơ bản của đánh giá và các yêu cầu của tiêu chuẩn, mà còn là đào tạo "cách thức" gắn với thực hành về cách đặt câu hỏi, xem xét hồ sơ và thực hiện từng bước của quy trình. Gửi các đánh giá viên của bạn với sự tự tin. Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo Hệ thống quản lý ISO 22000 để nâng cao năng lực của đánh giá viên giúp cuộc đánh giá để cấp giấy chứng nhận ISO 22000  diễn ra hiệu quả hơn.

9.  Cung cấp kết quả cho Nhóm quản lý để Ban quản lý xem xét. Thông tin từ chương trình đánh giá được tóm tắt và trình bày càng tốt, thì thông tin đó sẽ càng cung cấp nhiều thông tin cho ban lãnh đạo về trạng thái của hệ thống. Có nhiều thông tin cần được cung cấp hơn là chỉ số lượng sự không phù hợp được xác định và liệu các cuộc đánh giá có được thực hiện đúng thời hạn hay không. Cung cấp thông tin quản lý về những gì được tìm thấy trong các lĩnh vực khác nhau cùng với những cải tiến đang đến từ quá trình hành động khắc phục.

10.  Cung cấp các nguồn lực để thực hiện đánh giá nội bộ kịp thời, hiệu quả với các hành động khắc phục và theo dõi kỹ lưỡng. Điều này có nghĩa là cung cấp đủ đánh giá viên được đào tạo, thời gian để thực hiện các cuộc đánh giá và thời gian cho những người cần hoàn thành các hành động khắc phục.

10 mẹo này sẽ giúp tổ chức bạn đánh giá nội bộ hiệu quả hơn để đạt giấy chứng nhận ISO 22000:2018

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn