TẠI SAO CHỨNG CHỈ ISO 22000:2018 CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP CỦA TÔI?

Chứng chỉ ISO 22000 thể hiện sự cam kết quản lý rủi ro có ý thức sẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh chính của doanh nghiệp bạn.

Tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho phép bất kỳ công ty nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm xác định các rủi ro liên quan và quản lý chúng một cách hiệu quả.

Ngăn ngừa các lỗi về an toàn thực phẩm và đánh giá sự tuân thủ pháp luật có thể giúp bảo vệ thương hiệu của bạn. Việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuân để đạt chứng chỉ ISO 22000 sẽ thay đổi cách tiếp cận của công ty bạn từ kiểm tra chất lượng có hiệu lực trở lại sang cách suy nghĩ mang tính phòng ngừa. Các công ty phải đối mặt với các yêu cầu mạnh mẽ từ các nhà lập pháp, khách hàng và người tiêu dùng để đảm bảo các quy trình sản xuất an toàn nhất quán. Một hệ thống quản lý hiệu quả phù hợp với các quy trình của bạn sẽ giúp bạn ngăn ngừa các lỗi về an toàn thực phẩm và các chi phí liên quan, đồng thời tăng độ tin cậy cho việc tuân thủ pháp luật. Chứng chỉ ISO 22000 thể hiện sự cam kết quản lý rủi ro có ý thức sẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh chính của doanh nghiệp bạn.

Chứng chỉ ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 tương thích và hài hòa với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế khác, bao gồm cả ISO 9001. Đây là tiêu chuẩn lý tưởng để tích hợp với các hệ thống và quy trình quản lý hiện có.

Chứng chỉ ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi giá trị thực phẩm. Điều này bao gồm các nhà sản xuất bao bì hoặc chất tẩy rửa, nhà cung cấp dịch vụ làm sạch, kiểm soát dịch hại hoặc dịch vụ giặt là công nghiệp. Nó cho phép bạn đánh giá và chứng minh sự phù hợp của sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm và chứng minh việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm. Chứng chỉ ISO 22000 đảm bảo an toàn thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn dựa trên các yếu tố chính được công nhận chung sau:

Giao tiếp tương tác: Một yếu tố sáng tạo và cần thiết để quản lý rủi ro. Luồng thông tin có cấu trúc theo mọi hướng, bên trong và bên ngoài. Nó đảm bảo kiểm soát hiệu quả các mối nguy hiểm.

Quản lý hệ thống: Việc kiểm soát sự tương tác giữa các yếu tố của hệ thống đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của hệ thống.

Các chương trình tiên quyết: Thực hành Sản xuất Tốt, Thực hành Vệ sinh Tốt, Thực hành Nông nghiệp Tốt, bao gồm ví dụ: các chương trình và thủ tục bảo trì thiết bị và tòa nhà cũng như các chương trình kiểm soát dịch hại, là trụ cột mà hệ thống HACCP (Phân tích mối nguy & điểm kiểm soát tới hạn) dựa trên đó.

Nguyên tắc HACCP: Phương pháp luận cơ bản để hoạch định các quy trình sản xuất an toàn phù hợp với mọi công ty riêng lẻ, không quan liêu không cần thiết.

Tại sao chứng chỉ ISO 22000:2018 cần thiết cho doanh nghiệp của tôi?

Các lợi ích tiềm năng mà chứng chỉ ISO 22000 mang lại là rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là những cải tiến hữu hình và chứng chỉ ISO 22000 có thể chứng minh được trong hoạt động an toàn thực phẩm và mức độ đảm bảo cao hơn trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật.

Tiêu chuẩn ISO 22000 cho phép tổ chức của bạn:

-  Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong khuôn khổ được xác định rõ ràng và linh hoạt phù hợp với nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp bạn.

-  Hiểu những rủi ro thực tế đối với người tiêu dùng và đối với công ty của bạn.

-  Cung cấp một công cụ để cải thiện hiệu quả an toàn thực phẩm và các phương tiện để giám sát và đo lường hiệu quả việc thực hiện an toàn thực phẩm.

-  Đáp ứng tốt hơn việc tuân thủ pháp luật an toàn thực phẩm và các yêu cầu của công ty.

Chứng nhận tiêu chuẩn cung cấp một phương tiện hiệu quả để công ty của bạn giao tiếp với các bên liên quan và các bên quan tâm khác. Chứng chỉ ISO 22000 là một yếu tố quan trọng trong việc thể hiện cam kết an toàn thực phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm của công ty và báo cáo tài chính.

Tại sao chứng chỉ ISO 22000 cần thiết cho doanh nghiệp

Làm cách nào để chuẩn bị cho chứng nhận ISO 22000?

Quy trình được mô tả trong ISO 22000 bao gồm các bước sau:

-  Xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra để tránh gây hại cho người tiêu dùng trực tiếp hoặc gián tiếp.

-  Truyền đạt thông tin thích hợp thông qua chuỗi thực phẩm về các vấn đề an toàn liên quan đến sản phẩm.

-  Truyền đạt thông tin liên quan đến việc phát triển, thực hiện và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức.

-  Đánh giá định kỳ và cập nhật, khi cần thiết, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để bao quát các hoạt động thực tế của công ty và thông tin gần đây nhất về các mối nguy an toàn thực phẩm.

Việc xây dựng, thực hiện và chứng nhận ISO 22000 - hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là một hành trình liên tục, với việc đánh giá độc lập đại diện cho một yếu tố của quá trình đánh giá tổng thể.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 22000” giúp nâng cao năng lực nâng cao nhận thức của công nhân viên trong tổ chức, từ đó giúp việc đánh giá để đạt chứng chỉ ISO 22000 diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn