KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG CHỨNG NHẬN ISO HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2021 LÀ BAO NHIÊU CỦA ỦY BAN ISO

Khảo sát Chứng nhận ISO là một cuộc khảo sát hàng năm về số lượng chứng nhận ISO hợp lệ theo Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO trên toàn thế giới. Các nhà cung cấp dữ liệu là tổ chức chứng nhận được các Thành viên IAF MLA công nhận

Kết Quả Khảo Sát Số Lượng Chứng Nhận ISO Hệ Thống Quản Lý Năm  2021 Trên Toàn Thế Giới Của Ủy Ban ISO.

Bảng dưới đây hiển thị tổng số chứng chỉ hợp lệ và tổng số địa điểm cho mỗi tiêu chuẩn nằm trong cuộc khảo sát. Kết quả chi tiết cho mỗi tiêu chuẩn có trên trang web chính thức của ủy ban ISO. Đối với mỗi tiêu chuẩn, số lượng chứng chỉ và địa điểm được thể hiện cạnh nhau để đưa ra một bức tranh toàn diện hơn về tình hình. Chứng chỉ là tài liệu do tổ chức chứng nhận cấp sau khi khách hàng đã chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn và "địa điểm" là địa điểm cố định - nơi cơ quan thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ.

 

Kết quả khảo sát về số lượng chứng nhận ISO chứng chỉ ISO được cấp năm 2021 của Ùy ban ISO

Ngoài kết quả đầy đủ, một bảng so sánh đã được thành lập dựa trên dữ liệu của cả hai phiên bản được cung cấp bởi những người tham gia Khảo sát ISO 2021 và 2020, bảng so sánh thể hiện số lượng chứng chỉ cho ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và các biến thể của chúng. Bảng so sánh được lập nên khi xem xét rằng các tiêu chuẩn cho thấy sự tăng trưởng quan trọng nhờ vào một phần đáng kể của chúng làm tăng mức độ tham gia vào cuộc khảo sát năm nay (xem phần "kết quả nổi bật" bên dưới).

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ ISO/CHỨNG NHẬN ISO ĐƯỢC CẤP TRÊN TOÀN THỀ GIỚI NĂM 2021 

Tiêu chuẩn Số lượng chứng nhận

Số lượng địa điểm

ISO 9001:2015  1 077 884 1 447 080
ISO 14001:2015 420 433 610 924
ISO 45001:2018 294 420 369 897
ISO IEC 27001:2013 58 687 99 755

ISO 22000:2005&2018

36 124 42 937
ISO 13485:2016 27 229 38 503
ISO 50001:2011&2018 21 907 54 778
ISO 20000-1:2011&2018 11 769 13 998
ISO 37001:2016 2 896 7 982
ISO 22301:2012&2019 2 559 5 969
ISO 39001:2012 1 285 2 357
ISO 28000:2007 584 1 106
ISO 55001:2014 488 1 993
ISO 20121:2012 253 712
ISO 29001:2020 157 795
ISO 44001:2017 136 186

(Bảng: Số lượng chứng nhận ISO/chứng chỉ ISO được cấp năm 2021 trên toàn thế giới)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ ISO/CHỨNG NHẬN ISO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM  NĂM 2021

Tiêu chuẩn Số lượng chứng nhận Số lượng địa điểm

ISO 9001:2015

6258 7771
ISO 14001:2015 2390 3201
ISO 45001:2018 828 1409
ISO 22000:2005&2018 854 966
ISO/IEC 27001:2013 375 535
ISO 13485 334 366
ISO 50001 120 191
ISO 22301 2 10
ISO IEC 20000-1 6 10
ISO 28000 2 2
ISO 37001 1 2
ISO 39001 12 12
ISO 55001 1 2

(Bảng: Số lượng chứng nhận ISO/chứng chỉ ISO được cấp năm 2021 ở Việt Nam)

KẾT QUẢ NỔI BẬT

=> Mức độ tham gia của các tổ chức chứng nhận là tốt và phù hợp với phiên bản Khảo sát trước . So với phiên bản cũ (2020), một cơ quan công nhận bổ sung đã góp phần dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mới thành lập của các tổ chức chứng nhận được công nhận, điều này đã ảnh hưởng đến mức độ tham gia tổng thể.

Tất cả các tiêu chuẩn nằm trong Khảo sát ISO đều có sự gia tăng về số lượng chứng chỉ, đặc biệt là ISO 45001, ISO 9001 và ISO 14001 được thúc đẩy bởi sự gia tăng ở Trung Quốc, nhưng còn do sự gia tăng trong việc tham gia Khảo sát đã được nêu chi tiết ở gạch đầu dòng cuối cùng bên dưới. Để biết thêm về các biến thể hàng năm, một bảng so sánh về số lượng chứng chỉ có sẵn bên cạnh tệp kết quả đầy đủ đã được cung cấp bởi các nhà cung cấp dữ liệu từng tham gia cả Khảo sát ISO năm 2020 và 2021.

Phiên bản Khảo sát ISO này bao gồm bốn tiêu chuẩn bổ sung: ISO 20121, ISO 29001, ISO 44001 và ISO 55000.

Tương tự như các phiên bản trước của cuộc khảo sát, kết quả cho thấy một số biến động ở cấp quốc gia được giải thích bởi các yếu tố liên quan đến việc tham gia. Ví dụ: đối với ISO 9001, Na Uy, Bồ Đào Nha và Đức cho thấy sự sụt giảm chủ yếu là do sự văng mặt của các tổ chức chứng nhận đã tham gia vào Khảo sát trước đó. Ngược lại, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc cho thấy sự tăng trưởng về số lượng chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 do có sự tham gia của các tổ chức chứng nhận từng không tham gia Khảo sát trước đó. Một sự gia tăng cụ thể đã xảy ra ở Anh do dữ liệu được cấp bởi cơ quan công nhận đã được thêm vào dữ liệu được do các cơ quan chứng nhận báo cáo.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khảo sát ISO không phải là cơ sở dữ liệu. Người cung cấp dữ liệu là các tổ chức chứng nhận được thành viên IAF công nhận và tham gia trên cơ sở tự nguyện. Mức độ tham gia thay đổi từ phiên bản khảo sát này sang phiên bản khảo sát khác và có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo sát, đặc biệt là ở cấp quốc gia. Việc giải thích kết quả và bất kỳ kết luận nào về xu hướng nên được thực hiện dựa vào những cân nhắc này.

Nguồn: iso.org

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn