GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022 DO CƠ QUAN NÀO XÁC NHẬN?

Xóa bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ thực phẩm. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm với kết quả tập huấn kiến thức ATTP do mình xác nhận.

Căn cứ thông tư 13/2020-TT-BCT, Nghị định 155/2018ND-CP, Nghị định 123/2018/ND-CP đã bãi bỏ việc tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Đồng thời việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ do doanh nghiệp tự tổ chức và được chủ cơ sở xác nhận.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ thực phẩm đã được tập huấn kiến thức an thực phẩm.

Theo đó, chủ cơ sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ thực phẩm. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm đối với kết quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do mình xác nhận. Các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc ba Bộ (Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) không thực hiện việc xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực phẩm,

Chủ cơ sở có danh sách người sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực phẩm đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở (thay thế cho Giấy xác nhận kiến thức về an toàn toàn thực phẩm và tài liệu chứng minh đã tập huấn khi tiến hành kiểm tra là đúng với quy định của pháp luật.

CHỦ CƠ SỞ XÁC NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM THEO BIỂU MẪU NÀO?

  • - Đối với doah nghiệp thuộc Bộ Công thương quản lý, giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm doanh nghiệp dùng biểu mẫu tại thông tư số 13/2020/TT-BCT.  Từ 3/8/2020 Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo mẫu 01 và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 13.
  • - Đối với doah nghiệp thuộc Bộ Y tế & Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn quản lý chưa có thông tư quy định về biểu mẫu. Do đó doanh nghiệp có thể tự lập biểu mẫu giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm & chủ cơ sở ký xác nhận.
  • Giấy xác nhận kiên thức về an toàn thực phẩm năm 2022

LÝ DO DOANH NGHIỆP PHẢI TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NHÂN VIÊN LÀ GÌ?

  • - Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là hồ sơ bắt buộc phải có khi doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay làm các thủ tục công bố chất lượng sản phầm. Đồng thời đây cũng là một trong các giấy tờ thường xuyên đươc kiểm tra định kỳ bởi các cơ quan chức năng.
  • - Đào tạo kiến thức tập huấn an toàn thực phẩm là việc vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp cho chủ cơ sở và những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản cũng như quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó họ sẽ biết cách ngăn ngừa rủi ro, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.
  • - KMR hiện cung cấp các khóa đào tạo tập huấn kiến thức & cấp các chứng chỉ đào tạo về An toàn thực phẩm cho nhân viên thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm làm căn cứ để chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn