Giấy chứng nhận HACCP, ISO 22000 có thay thế được giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) không?

Nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống HACCP, ISO 22000 băn khoăn với tổ chức chúng tôi không biết khi họ có giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP, ISO 22000 thì có cần phải xin cấp phép giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) không?

Ngày đăng: 02-06-2020

1,124 lượt xem

Trả lời cho câu hỏi trên là doanh nghiệp không cần phải xin cấp phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nữa.

Trong khuôn khổ cải cách các thủ tục hành chính, mở ra cơ hội các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, ngày 02/02/2018 chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐCP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm năm 2010.

Theo Nghị định cũ (tức Nghị định 38/2012/NĐ-CP) các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đăng ký chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP tại cơ quan quản lý nhà nước theo phân công quản lý của từng Bộ chuyên ngành. Tuy nhiên kể từ ngày 02/02/2018, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có chứng nhận ISO 22000, HACCP sẽ được miễn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Miễn giấy đủ điệu kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khi có chứng nhận HACCP, ISO 22000

Cụ thể theo Điều 12, Nghị định nêu cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm:
Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:
a) Sản xuất kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ;
b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
c) Sơ chế nhỏ lẻ;
d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
g) Nhà hàng trong khách sạn;
h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
i) Kinh doanh thức ăn đường phố;
k) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.


Do vậy, nếu cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp một trong những giấy chứng nhận như: ISO 22000, HACCP….sẽ được miễn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Và từ đây trách nhiệm của các tổ chức chứng nhận HACCP, ISO 22000 hết sức quan trọng. Như vậy bạn đã tìm ra được câu trả lời cho doanh nghiệp của mình là Giấy chứng nhận HACCP, ISO 22000 hoàn toàn có thay thế được giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Doanh nghiệp của bạn có thể chọn xin cấp phép giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại cơ quan quản lý nhà nước theo phân công quản lý của từng Bộ chuyên ngành hoặc chọn đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP, ISO 22000, FSSC 22000... tại các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ ba như KMR (Korea Management Registrar).

 

Liên hệ để được KMR báo giá về đào tạo và chứng nhận ISO, công nhận quốc tế

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KMR VIET NAM

Add6thFloor, Giay Viet Plaza, 180-182 Ly Chinh Thang,

Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City 

 Tel - Fax: +84-28 6290 5086

Websitewww.kmr.com.vn

Emailkmarvn@kmr.com.vn

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Tiếng Anh
Tiếng Anh