VIỆC TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018 CÓ THỂ GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?

Tính linh hoạt mà tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho phép các tổ chức thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp khiến việc đạt chứng nhận ISO 45001:2018 trở thành lựa chọn tốt nhất để thể hiện cam kết của tổ chức đối với vấn đề sức khỏe và an toàn của người lao động.

Việc lựa chọn sử dụng ISO 45001: 2018 để tạo Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) cho công ty của bạn chỉ là bước đầu tiên để cải thiện hiệu suất OH&S và cải tiến tổ chức. Nhân viên của bạn là nguồn lực quý giá nhất của bạn và làm việc để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét đối với sức khỏe của lực lượng lao động của bạn.

Nhiều công ty coi việc triển khai Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) như một dự án trong khi không tính đến kết quả lâu dài mà chứng nhận ISO 45001:2018 mang lại. Bằng cách suy nghĩ trước về những lợi ích liên tục mà bạn muốn đạt được thông qua việc sử dụng Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) khi bạn làm việc trong suốt quá trình thực hiện, bạn có thể đảm bảo tốt hơn rằng các quy trình của bạn được chuẩn bị để đạt được những khoản hoàn vốn này khi Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp cuối cùng đã có sẵn và hoạt động.

Bài viết này sẽ đề cập đến một số cân nhắc quan trọng mà bạn sẽ muốn xem xét khi thực hiện để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 từ đó bạn có thể thấy những lợi ích nhất cho công ty của mình. Việc thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) không chỉ là về các hoạt động ban đầu để đáp ứng việc đạt chứng nhận ISO 45001:2018 mà còn là việc thiết lập tổ chức của bạn trên con đường tiếp tục cải tiến có thể được thấy trong khi sử dụng và duy trì ISO 45001:2018 về lâu dài.

Chứng nhận ISO 45001:2018 áp dụng cho ai?

Nhiều công ty tự hỏi liệu chứng nhận ISO 45001:2018 có thể áp dụng cho ngành nghề hoặc hoạt động cụ thể của họ hay không. Trên thực tế, chứng nhận ISO 45001:2018 được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, trong bất kỳ ngành nghề nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới để tạo ra Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏa Nghề nghiệp (OHSMS). Tính linh hoạt mà tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho phép các tổ chức thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp khiến việc đạt chứng nhận ISO 45001:2018 trở thành lựa chọn tốt nhất để thể hiện cam kết của tổ chức đối với vấn đề sức khỏe và an toàn của người lao động.

Các yêu cầu của ISO 45001:2018 mang tính mô tả, nhưng không mang tính quy định, nghĩa là chúng mô tả những hoạt động nào cần được thực hiện chứ không phải cách thực hiện những hoạt động đó. Điều này cho phép bạn điều chỉnh các quy trình mà bạn thực hiện theo nhu cầu của mình. Ngoài ra, tổ chức của bạn có thể quyết định nơi triển khai tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể chọn chỉ triển khai ở một địa điểm của công ty nếu điều này phù hợp với nhu cầu của bạn. Là một tiêu chuẩn được thế giới công nhận về quản lý OH&S, OHSMS được thực hiện theo các yêu cầu của ISO 45001:2018 sẽ được chấp nhận như một phương án tốt nhất cho bất kỳ ai mà bạn muốn chứng minh hệ thống quản lý của mình.

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn là gì?

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp là tất cả các quy tắc, chính sách, quy trình và thủ tục mà một công ty đưa ra để cải thiện hiệu suất OH&S, đáp ứng các yêu cầu pháp lý của OH&S và đạt được các mục tiêu OH&S. Chứng nhận ISO 45001:2018 bao gồm các yêu cầu tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, cung cấp khuôn khổ để thực hiện OHSMS dựa trên các thực tiễn tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi tổ chức điều chỉnh OHSMS theo nhu cầu và mục tiêu của riêng mình, điều đó có nghĩa là công ty quyết định mức độ thực hiện OH&S cần đạt được. Theo nghĩa này, chứng nhận ISO 45001:2018 cung cấp cho bạn các nguyên tắc cần tuân theo để thực hiện đúng và tạo ra Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mặc dù ISO 45001 là một tiêu chuẩn mới được tạo ra, nó thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 trước đó. Theo Khảo sát năm 2011 của Nhóm dự án OHSAS về tiêu chuẩn và chứng chỉ, hiện đã có hơn 90.000 chứng chỉ được cấp ở 127 quốc gia và các tổ chức này sẽ chuyển đổi sang các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 vào năm 2021.

Những lầm tưởng xung quanh tư vấn chứng nhận ISO 45001:2018

Không phải tất cả các kỳ vọng và giả định về chứng nhận ISO 45001:2018 đều đúng, và điều quan trọng là phải tách biệt thực tế khỏi hư cấu để bạn biết những gì mong đợi trong quá trình thực hiện. Biết những sự thật này có thể giúp bạn xóa tan những lầm tưởng mà mọi người sẽ đưa ra khi họ phản đối việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tổ chức của bạn. Ví dụ: chứng nhận ISO 45001: 2018 chỉ áp dụng cho các tổ chức sản xuất là không đúng, vì tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi bất kỳ công ty nào trong bất kỳ ngành nào. Chứng nhận ISO 45001:2018 cũng không yêu cầu bạn phải tạo nhiều tài liệu không cần thiết, cũng như không ngăn cản bạn linh hoạt và sáng tạo; ISO 45001:2018 là về việc hiểu các quy trình cần thiết để thực hiện OH&S và về cải tiến hệ thống quản lý. Vì vậy, đổi mới nên là một phần của Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏa Nghề nghiệp.

Có lẽ những lầm tưởng phổ biến nhất là chứng nhận ISO 45001:2018 không cần thiết nếu bạn tuân thủ pháp luật và rằng chứng nhận ISO 45001:2018 chỉ dành cho các tổ chức “nguy hiểm”. ISO 45001:2018 yêu cầu bạn phải hiểu và cập nhật các yêu cầu pháp lý của mình, nhưng nó cũng tập trung vào việc cải thiện các quy trình của bạn ngoài việc tuân thủ pháp luật đơn thuần để làm cho hiệu suất OH&S của bạn tốt hơn. Tương tự như vậy, trọng tâm của ISO 45001:2018 là hiểu các mối nguy có thể áp dụng cho tổ chức cụ thể của bạn và không khôn ngoan nếu bạn tin rằng tổ chức của bạn không có mối nguy nào cần được hiểu và quản lý.

Chứng nhận ISO 45001:2018 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

Thông thường rất khó để tính toán lợi ích đầu tư chính xác để biện minh cho việc thực hiện chứng nhận ISO 45001:2018, vì vậy nếu bạn là người đang cố gắng thuyết phục ban giám đốc của mình rằng việc thực hiện OHSMS là một ý tưởng hay, bạn sẽ muốn cho họ thấy những lợi ích mà họ sẽ nhận được khi dự án kết thúc. Mặc dù không có lợi nhuận trực tiếp bằng tiền mặt, nhưng bốn lợi ích dưới đây khi thực hiện để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 sẽ mang lại lợi nhuận lâu dài cho công ty:

Giúp duy trì sự tuân thủ pháp luật: Việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý của OH&S là điều cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, nhưng OHSMS bao gồm các quy trình để giúp bạn nắm bắt trước những thay đổi đối với các yêu cầu này để bạn có thể thực hiện các thay đổi theo một lịch trình phù hợp nhất với mình.

Hình ảnh công ty được cải thiện: Chứng nhận ISO 45001:2018 có thể giúp bạn chứng minh với khách hàng rằng có ít nguy cơ chậm trễ hơn do chấn thương hoặc tai nạn. Trong một số trường hợp, người ta nhận thấy rằng tiền phạt do tai nạn có thể thấp hơn vì OHSMS cho thấy rằng công ty đã thực hiện trách nhiệm giải trình đối với hoạt động OH&S của công ty.

Giảm sự thay đổi của nhân viên: Bạn cần lực lượng lao động của mình và việc trở thành một nhà tuyển dụng quan tâm đến nhân viên bằng cách cung cấp các điều kiện làm việc an toàn có thể lôi kéo mọi người muốn ở lại. Những nhân viên được đào tạo bài bản có giá trị đối với công ty của bạn và điều này có thể giúp giữ chân họ lâu hơn.

Cải tiến liên tục: Một trong những nguyên tắc đã ăn sâu vào các yêu cầu của ISO 45001:2018 là cần phải tìm cách làm cho hệ thống quản lý ngày càng tốt hơn theo thời gian, một quá trình được gọi là cải tiến liên tục. Bằng cách tạo thói quen này, bạn sẽ thấy giảm thiểu chi phí và thời gian khi áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp trong những năm tới.

Hãy nhớ làm cho OHSMS hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Mặc dù những lợi ích trên thường thấy khi triển khai chứng nhận ISO 45001:2018, nhưng điều quan trọng cần nhớ là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của bạn sẽ chỉ trả lại những gì bạn thiết kế để cung cấp.

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp.

Chứng nhận ISO 45001:2018 có thể giúp giải quyết những thách thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào?

Nhiều tập đoàn lớn và các tổ chức đa quốc gia đã đưa sức khỏe và an toàn lao động vào hệ thống quản lý của họ từ nhiều năm trước, biết rằng quản lý chấn thương và bệnh tật là một phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, hệ thống quản lý được chứng nhận sẽ trở thành một công cụ marketing có thể được sử dụng để đạt được những lợi ích được liệt kê ở trên.

Chứng nhận ISO 45001:2018 có thể thu hút khách hàng mới với nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc thực hiện OH&S và lo ngại về những rủi ro do thương tật và sức khỏe của nhân viên. Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, với lực lượng lao động nhỏ hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn hơn, bạn có thể sử dụng OHSMS như một phương tiện giúp đảm bảo rằng sức khỏe và sự an toàn của nhân viên không ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho khách hàng của bạn. Do chứng nhận ISO 45001:2018 có thể mang lại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngang bằng với công ty lớn hơn, nên đây là một công cụ để bạn tận dụng lợi thế trong việc cố gắng phát triển doanh nghiệp của mình.

Vì vậy, liệu một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đối phó với một dự án phức tạp như vậy không?

Như đã được đề cập, chứng nhận ISO 45001:2018 có thể được áp dụng cho bất kỳ quy mô tổ chức nào, vì nó cung cấp sự linh hoạt để thích ứng với mọi yêu cầu cho một tổ chức cụ thể. Rõ ràng là tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho một công ty nhỏ, nhưng nó có đáng giá không? Câu trả lời là có, bởi vì các công ty nhỏ hơn không được mong đợi giải quyết các vấn đề bảo vệ an toàn & sức khỏe nghề nghiệp ở cấp độ tương tự như một công ty lớn hơn, vì các mối nguy của họ có xu hướng ít hơn và hệ quả là họ có thể gặt hái được nhiều thành quả hơn trên thị trường.

Các tùy chọn để triển khai

Có ba lựa chọn chiến lược để thực hiện tiêu chuẩn, vì vậy khi công ty của bạn bắt đầu nghĩ đến việc triển khai để đạt chứng nhận ISO 45001:2018, bạn nên phân tích các khả năng khác nhau. Cách tiếp cận tốn kém nhất là chọn thuê một nhà tư vấn sẽ làm mọi thứ cho công ty và sẽ đảm bảo chứng nhận ISO 45001:2018 của công ty. Mặc dù đây là một lựa chọn dễ dàng, nhưng sự thật là nhiều công ty vừa và nhỏ không đủ khả năng đầu tư như vậy. Vì vậy, có bất kỳ thay thế cho họ? Trên thực tế, có một số lựa chọn thay thế thậm chí có thể có lợi hơn về lâu dài. Phương pháp tiếp cận một mình là lựa chọn thứ hai, nơi công ty thực hiện tất cả công việc. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ cần thời gian và nguồn lực - nghĩa là tiền bạc - để có được kiến thức cần thiết để thực hiện tiêu chuẩn và vẫn sẽ không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ vượt qua cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018.

Tùy chọn thứ ba, giữa các tùy chọn trước, đang xem xét các công cụ trực tuyến cung cấp hỗ trợ và xử lý các kỹ thuật tiêu chuẩn. Trong trường hợp cuối cùng này, bạn sẽ không phải dành quá nhiều thời gian cho việc đào tạo, kiến thức sẽ ở lại trong tổ chức của bạn và bạn sẽ tự tin về kết quả đánh giá chứng nhận. Hãy nhớ rằng, chi phí không phải là yếu tố duy nhất mà bạn phải khảo sát trước khi thực hiện; bạn sẽ cần phân tích các yếu tố khác, chẳng hạn như nguồn lực thời gian và kiến thức cần thiết, để quyết định xem một trong ba tùy chọn trên nào phù hợp hơn với tổ chức của bạn để đạt được chứng nhận ISO 45001:2018.

Đảm bảo tạo ra lợi nhuận với ISO 45001:2018

Thực hiện chứng nhận ISO 45001:2018 là một cách được quốc tế công nhận để tập trung nỗ lực của công ty bạn vào hiệu suất OH&S và thúc đẩy các cải tiến trong công ty của bạn, nhưng quá trình này không phải là không có chi phí. Vì lý do này, nhiều chuyên gia kinh doanh hỏi việc đầu tư triển khai OHSMS là bao nhiêu. Nói cách khác - làm cách nào để tạo ra lợi nhuận? Các khía cạnh sau đây liên quan đến các điều khoản khác nhau của tiêu chuẩn là chìa khóa để tăng lợi nhuận trong công ty:

Xác định và đánh giá các mối nguy, rủi ro và cơ hội: Biết được các mối nguy có trong công ty của bạn, các rủi ro do những mối nguy này thể hiện và lập kế hoạch kiểm soát thích hợp là bước đầu tiên để cải thiện hiệu suất OH&S của công ty bạn. Điều này, cùng với việc xác định và nắm bắt các cơ hội, sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật, nhờ đó bạn có thể cải thiện số giờ làm việc của nhân viên.

Lập kế hoạch nguồn lực: Bằng cách lập kế hoạch các nguồn lực cần thiết cho việc quản lý OH&S và điều chỉnh chúng với các nhu cầu nguồn lực khác, bạn có thể kiểm soát tốt hơn các nguồn lực được sử dụng trong toàn tổ chức của mình, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Tập trung vào cải tiến liên tục: Cải tiến dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn và để bắt đầu, bạn có thể sử dụng các mục tiêu OH&S để thúc đẩy cải tiến. Đừng chọn những mục tiêu không có tác dụng cải thiện công ty của bạn và đảm bảo rằng bạn lập kế hoạch hợp lý để đạt được mục tiêu cải tiến mà bạn đã đặt ra trong thời gian bạn muốn.

Đánh giá hiệu suất: Đánh giá nội bộ không chỉ giúp bạn biết trạng thái của các quy trình - đánh giá nội bộ còn có thể được sử dụng như một cách để tìm cơ hội cải tiến và tìm cách làm cho các quy trình của bạn tốt hơn. Ngoài ra, sử dụng các hành động khắc phục để thúc đẩy việc khắc phục các vấn đề lớn, thay vì tập trung vào các vấn đề nhỏ và không đáng kể, là một cách khác để tìm kiếm lợi nhuận trong OHSMS và giúp việc đạt chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra hiệu quả hơn.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018” giúp nâng cao nhận thức của công nhân viên trong tổ chức, từ đó giúp việc đánh giá để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

Kết luận

Bí quyết áp dụng ISO 45001:2018 để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển là áp dụng OHSMS để tập trung vào nhu cầu của bạn. Bạn cần nhớ rằng đây là Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp của bạn, được thiết kế để cải thiện các quy trình của bạn và nâng cao hiệu suất OH&S cho nhân viên của bạn. Một mối quan tâm chính của việc triển khai để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 là chi phí thực hiện, nhưng nếu bạn tập trung OHSMS vào các cải tiến để đáp ứng các mục tiêu của riêng bạn, thì chi phí này sẽ trở nên ít vấn đề hơn. Các đánh giá viên của tổ chức chứng nhận của bạn ở đó để xác định các vấn đề và họ có thể xác định một số cơ hội để cải tiến, nhưng OHSMS không có ở đó để đáp ứng họ. Nó cần phải làm việc cho bạn.

Vì vậy, khi bạn đang giải quyết các yêu cầu của ISO 45001: 2018, hãy suy nghĩ về từng yếu tố của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khi bạn thực hiện từng quy trình và xác định cách bạn có thể sử dụng quy trình này để trở nên có lợi hơn và cải thiện kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng nếu bạn thực hiện OHSMS có hướng đến lợi nhuận kinh doanh, thì có nhiều yếu tố khác của các quy trình có liên quan với nhau hoạt động hướng tới lợi nhuận tốt hơn.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

           - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline:   0907 956 712 

           - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn