Xem xét sửa đổi tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 ra đời khiến những người tham gia vào chuỗi thực phẩm đã phải đối mặt với những thách thức mới.

Tại sao phải sửa đổi ISO 22000:2005?

Kể từ khi tiêu chuẩn ISO 22000 được công bố lần đầu tiên năm 2005, những người tham gia vào chuỗi thực phẩm đã phải đối mặt với những thách thức mới về an toàn thực phẩm – thúc đẩy nhu cầu về việc xem xét sửa đổi tiêu chuẩn.

Nhằm xác định xem việc sửa đổi có thực sự cần thiết hay không, cứ mỗi 5 năm các tiêu chuẩn ISO đã được ban hành sẽ được xem xét lại để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được duy trì một cách có liên quan và hữu ích cho các doanh nghiệp.

Lịch xem xét sửa đổi

Cho đến nay, tiêu chuẩn đang ở giai đoạn sơ khảo hội đồng (CD). Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn sửa đổi sơ khảo sẽ được tham khảo và bỏ phiếu bởi các thành viên ISO trong quí đầu tiên của năm 2017.

Xem thêm thông tin về quy trình sửa đổi theo bảng dưới đây.

ISO 22001 Timeline

Những thay đổi chủ chốt của tiêu chuẩn là gì?

Những thay đổi chính hứa hẹn đối với tiêu chuẩn bao gồm phù hợp hóa cấu trúc cũng như làm rõ các khái niệm chính như sau:

  • Cấu trúc cao hơn: nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng nhiều hơn 1 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý, phiên bản ISO 22000 mới sẽ tuân thủ dạng cấu trúc cao hơn - giống với các tiêu chuẩn ISO khác.
  • Tiếp cận rủi ro: tiêu chuẩn sẽ bao gồm thêm một hướng tiếp cận khác để hiểu rõ các rủi ro.
  • Vòng tròn PDCA: Tiêu chuẩn sẽ làm rõ vòng tròn Plan-Do-Check-Act (Kế hoạch – Thực thi – Kiểm tra – Khắc Phục) bằng cách sử dụng hai vòng tròn tách biệt cùng làm việc với nhau: một bao quát hết toàn bộ hệ thống quản lý và các tiêu chuẩn khác, một bao phủ các nguyên tắc của HACCP.
  • Quy trình tổ chức: Một miêu tả xúc tích sẽ được đề ra về sự khác biệt giữa các cụm từ chính như: Điểm kiểm soát tới hạn (CCPs), Các chương trình hành động tiên quyết (OPRPs), và Các chương trình tiên quyết (PRPs)

Ai là người chịu trách nhiệm cho việc sửa đổi?

Việc sửa đổi tiêu chuẩn được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ hơn 30 quốc gia có chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện và đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO/TC34/SC17/W8).

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 22000:2018 và Quy trình chứng nhận ISO 22000 tại đây

Nguồn: iso.org

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn