KMR tổ chức thành công khóa Đào Tạo Public: Nhận Thức & Đánh Gía Viên Nội Bộ HTQL An Toàn Thực Phẩm Theo HACCP/ISO 22000:2018 ngày 20-21/04/2019

KMR thường xuyên tổ chức đào tạo Public các khóa học về Nhận Thức & Đánh giá viên nội bộ HACCP/ISO 22000:2018

 

Để nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự hiểu biết về HTQL cũng như thực hiện đánh giá nội bộ cho các tổ chức trong chuỗi cung ứng ngành thực phẩm, KMR thường xuyên tổ chức đào tạo các khóa học về Nhận Thức & Đánh Gía Viên Nội Bộ HTQL An Toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018.

Các chuyên gia đào tạo của KMR có năng lực và bề dày kinh nghiệm đã thực hiện phương pháp đào tạo song song với thảo luận và làm bài tập thực hành giúp các học viên dễ dàng nắm được nội dung, cách triển khai của các điều khoản quan trọng và Đánh giá nội bộ trong HACCP/ISO 22000:2018. Các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện cho học viên thực hành kiến thức và kỹ năng ngay trong quá trình đào tạo. Các học viên vô cùng hào hứng và mạnh dạn phát biểu, đưa ra những vấn đề khó khăn mà thực tế đang gặp phải để thảo luận, lắng nghe những tư vấn cải tiến hiệu quả hơn từ phía chuyên gia.

đào tạo HACCP/ISO 22000:2018

Khóa đào tạo HACCP/ISO 22000:2018 - Nhận Thức - & Đánh giá viên nội bộ

Khóa học Public đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ HACCP/ISO 22000:2018 vào ngày 20-21/04/2019 giúp học viên hiểu được yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm dưới góc độ của chuyên gia đánh giá và có các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ, báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, theo dõi sau đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000:2018 đảm bảo tính hiệu lực của Hệ thống quản lý của chuỗi cung ứng ngành thực phẩm trong tổ chức.

Kết thúc khoá đào tạo, học viên làm bài kiểm tra về Yêu Cầu Tiêu Chuẩn & Đánh giá nội bộ HACCP/ISO 22000:2018 đã được học. Bài kiểm tra là cơ sở để KMR cấp chứng chỉ  khóa đào tạo “Nhận Thức & Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000:2018” cho các học viên.

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

           - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline:   0907 956 712 

           - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn