Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm: ISO 22000: 2018 Đã Được Xuất Bản Vào Tháng 6 Năm 2018

KMR là tổ chức chứng nhận được cấp phép chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 vừa ban hành tháng 6 năm 2018

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã công bố phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn chuyển tiếp 3 năm đối với các công ty được chứng nhận.

Việc phát hành hoàn thành một giai đoạn sửa đổi kỹ lưỡng cho tiêu chuẩn, và là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn kể từ năm 2005. Nó đã được cập nhật với cấu trúc cấp cao của ISO (HLS) và được sửa đổi để đáp ứng những thách thức về an toàn thực phẩm hiện nay. Các công ty đã được chứng nhận phải chuyển sang phiên bản 2018 của tiêu chuẩn trước ngày 19 tháng 6 năm 2021. Sau ngày này, phiên bản 2005 của tiêu chuẩn sẽ bị vô hiệu

 

Chứng nhận ISO 22000

Mục tiêu của ISO 22000 là để hài hòa các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm ở cấp độ toàn cầu. Tiêu chuẩn này góp phần vào an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thức ăn, từ trang trại đến bàn ăn. ISO 22000: 2018 áp dụng Cấu trúc cấp cao của ISO (HLS), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Vì nó theo cùng cấu trúc như các tiêu chuẩn ISO được áp dụng rộng rãi khác, như ISO 9001 và ISO 14001, và sẽ dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác. Một số thay đổi trong ISO 22000: 2018 do cấu trúc HLS, nhưng ngoài ra còn có một số thay đổi cụ thể cho quản lý an toàn thực phẩm và môi trường kinh doanh hiện tại.

KMR là tổ chức chứng nhận được cấp phép chứng nhận ISO 22000 và có thể giúp khách hàng hiện tại và khách hàng mới chuyển đổi hoặc được chứng nhận theo tiêu chuẩn đã sửa đổi năm 2018 này. Áp dụng một cách tiếp cận nhất quán và có cấu trúc sẽ làm giảm quá trình chuyển đổi. Tổ chức chứng nhận KMR đã phát triển các gói đào tạo Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22001:2018 để hỗ trợ các công ty trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuyển đổi. Bằng cách áp dụng các gói đào tạo hỗ trợ chuyển đổi ISO 22000:2018, các công ty có thể bắt đầu chuẩn bị, đánh giá mức độ sẵn sàng của mình và hoàn thành hiệu quả quá trình chuyển đổi chứng nhận ISO 22000:2018 trước thời hạn.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 22000:2018 và quy trình Chứng nhận ISO 22000 tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn