CÁC TIÊU CHUẨN HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN ISO 9001 VỪA ĐƯỢC CẬP NHẬT

Chất lượng, hiệu suất, hiệu quả và mối quan hệ kinh doanh được cải thiện chỉ là một số lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) như tiêu chuẩn ISO 9001.

Chất lượng, hiệu suất, hiệu quả và mối quan hệ kinh doanh được cải thiện chỉ là một số lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) như tiêu chuẩn ISO 9001. Các tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu cụ thể giúp tối ưu hóa việc sử dụng QMS vừa được cập nhật để đưa chúng vào phù hợp với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 10014, Hệ thống quản lý chất lượng - Quản lý một tổ chức về kết quả chất lượng - Hướng dẫn thực hiện các lợi ích kinh tế và tài chính, nhằm vào lãnh đạo cao nhất. Cần có cách tiếp cận có cấu trúc để đạt được thành công về tài chính bằng cách sử dụng hệ thống quản lý chất lượng và các nguyên tắc được mô tả trong bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 9000.

Việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho phép theo dõi và quản lý các xu hướng trong các chỉ số hiệu suất chính để thực hiện các hành động giúp nâng cao hiệu suất. Nó cũng chủ động dự đoán và quản lý rủi ro, tối ưu hóa giá trị và đưa ra các ví dụ về cách tiếp cận có cấu trúc để cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Các tiêu chuẩn hỗ trợ tiêu chuẩn ISO 9001 vừa được cập nhật.

Cũng được cập nhật gần đây, ISO 10013, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn về thông tin dạng văn bản, cung cấp các hướng dẫn để phát triển và duy trì thông tin dạng văn bản nhằm hỗ trợ một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Nó tính đến các nhu cầu cụ thể của tổ chức, bao gồm khuôn khổ pháp lý và quy định, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, rủi ro và cơ hội, cũng như định hướng chiến lược của tổ chức khi lập kế hoạch duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản nào.

Phiên bản cải tiến thừa nhận những tiến bộ trong tài liệu đã xảy ra kể từ bản phát hành trước, chẳng hạn như cải tiến các biện pháp bảo mật và sự xuất hiện của tự động hóa để kiểm soát luồng quá trình.

Nguồn: iso.org

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn