TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KMR THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC TIÊU CHUẨN HÓA DỰ THẢO ĐỀ ÁN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TCVN ĐẾN NĂM 2030” NGÀY 19/8/2022

Tổ chức Chứng nhận KMR nhất trí rằng những thuận lợi của Chiến lược tiêu chuẩn hóa là Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất chất lượng hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực.

Ngày 19/8/2022 Tại nhà khách T78 dưới sự chủ trì của Tổng cục đo lường Chất lượng đã diễn ra hội thảo cho Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến 2030 với sự tham dự của các Chi cục đo lường, Các sở ban ngành, doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận KMR tham dự hội thảo dự thảo Chiến lược Tiêu chuẩn hóa đến năm 2030

Buổi hội thảo đã quy tụ được sự quan tâm của các chuyên gia tâm huyết về tiêu chuẩn

 

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Bà Phạm Thị Phương Thảo- Phó vụ trưởng vụ tiêu chuẩn trình bày tổng quan về hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi là “Luật TC&QCKT”) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2006 (Luật số 68/2006/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 Hoạt động Ban Kỹ thuật: Bộ KH&CN đã thành lập

+ 135 Ban kỹ thuật TCVN

+ 54 tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

+ 1.100 chuyên gia tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật - Chứng nhận KMR

Ông Trần Văn Học chuyên gia hội KHKT Tiêu chuẩn và Chất lượng VN giới thiệu về chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc tế quốc gia. Hiện nay, đa số các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia đều có chiến lược tiêu chuẩn hóa ở những mức độ khác nhau cho một giai đoạn phát triển nhất định, phổ biến là 5 năm và 10 năm.

 •   Chiến lược của các tổ chức TCH Quốc tế:
  1.  Chiến lược 2030 của ISO
  2.  Kế hoạch Chiến lược 2022-2024 của IEC
  3.  Khuôn khổ Chiến lược 2020-2023 của ITU
  4.  Kế hoạch chiến lược 2020-2025 của CODEX
 • Chiến lược TCH quốc gia:
  1.  Chiến lược TCH quốc gia của các nước phát triển
  2.  Chiến lược TCH quốc gia của các nước mới nổi (BRICS)
  3.  Chiến lược TCH quốc gia của các nước đang phát triển
 •  Mục tiêu, Nội dung, Bố cục của chiến lược TCH quốc gia rất đa dạng và diễn biến theo trình độ và chiến lược phát triển của quốc gia trong từng thời kỳ.

Tiếp theo là Ông Trịnh Minh Tùng trình bày dự thảo chiến lược Tiêu chuẩn hóa đến 2030.

Trưởng phòng tư vấn đào tạo của Smedec 2 trình bày về hành trình chuyển đổi tư duy cải tiến của doanh nghiệp thông qua áp dụng các tiêu chuẩn trong quản lý.

Sau phần trình bày của các chuyên gia kết thúc là phần ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo chiến lược Tiêu chuẩn hóa đến 2030. Các đại biểu ý kiến về các bất câp của việc thực hiện các tiêu chuẩn cơ sở… Các đại biểu đến từ các doanh nghiệp mong muốn Ban KHKT sẽ soạn thảo TCVN tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế & phổ biến TCVN rộng rãi đến doanh nghiệp, đồng hành hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu đến từ các tổ chức doanh nghiệp đóng góp ý kiến cho hội thảo chiến lược tiêu chuẩn hóa

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn