ISO 21001:2018 HTQL ĐỐI VỚI TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 cung cấp công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục có thể đáp ứng yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác

📚ISO 21001:2018 là gì? ISO 21001:2018 (Management system for educational organizations (EOMS) – là Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục.

Phạm vi áp dụng:

 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) khi tổ chức này:

- Cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc hỗ trợ đạt được và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu;

- Hướng tới nâng cao sự thỏa mãn của người học, các bên hưởng lợi khác và nhân viên thông qua việc áp dụng có hiệu lực EOMS, và đảm bảo sự phù hợp các yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác.

Toàn bộ các yêu cầu của tiêu chuẩn mang tính khái quát nhằm áp dụng cho tổ chức bất kỳ sử dụng chương trình giáo dục để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, không phân biệt loại hình, quy mô hay phương pháp cung cấp.

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho các tổ chức giáo dục nằm trong các tổ chức lớn hơn có hoạt động chính không phải là giáo dục, chẳng hạn như các cơ quan đào tạo chuyên môn.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc chế tạo sản phẩm giáo dục.

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục

Nguyên tắc đối với EOMS:

Trong khi ISO 9001:2015 có 7 nguyên tắc quản lý chất lượng thì EOMS có 11 nguyên tắc quản lý chất lượng.

EOMS đòi hỏi 11 nguyên tắc quản lý sau:

a) Hướng vào người học và các bên hưởng lợi khác;

b) Sự lãnh đạo về tầm nhìn;

c) Sự tham gia của mọi người;

d) Cách tiếp cận theo quá trình;

e) Cải tiến;

f) Quyết định dựa trên bằng chứng;

g) Quản lý mối quan hệ;

h) Trách nhiệm xã hội;

i) Khả năng tiếp cận và sự bình đẳng;

j) Ứng xử có đạo đức trong giáo dục;

k) An toàn và bảo vệ dữ liệu.

🖋Sự khác biệt cơ bản giữa ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018 là gì?

ISO 9001:2015 là HTQL chất lượng áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề, còn ISO 21001:2018 là HTQL Chất lượng áp dụng riêng cho tổ chức giáo dục.

- ISO 9001:2015 tập trung vào việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong khi ISO 21001:2018 tập trung vào việc nâng cao sự hài lòng của người học và các bên hưởng lợi khác (chính phủ, thị trường lao động, phụ huynh, người giám hộ) và nhân viên.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn