FSSC 22000 cấp giấy chứng nhận thứ 15.000

Tuần trước, FSSC 22000 đã đạt được một cột mốc mới về số lượng giấy chứng nhận được phát hành

Tuần trước, FSSC 22000 đã đạt được một cột mốc mới. Giấy chứng nhận FSSC 22000 thứ 15000 được ban hành kể từ đầu năm 2009. Bên cạnh sự tăng trưởng theo cấp số mũ của các tổ chức chứng nhận, hơn một trăm Cơ quan Chứng nhận trên toàn thế giới đã được cấp giấy phép để chứng nhận các tổ chức. Kế hoạch bao gồm gần như toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm với bảy phạm vi và các đề án đã được cải tiến và cập nhật liên tục, điều này đã dẫn đến việc công bố gần đây của phiên bản 4.0.

Một trong những người sáng lập ra FSSC 22000, Chủ tịch Hội đồng cổ đông của FSSC 22000, ngài Fons Schmid đã nói rằng:

"Chúng ta có thể tự hào về thành tựu vĩ đại này, đó là kết quả của đội ngũ quản lý tuyệt vời, hiệu suất làm việc của nhân viên và các cấp cao liên tục gia nhập vào Hội đồng quản trị cổ đông của chúng ta.

Nhưng, ... bạn chưa thấy gì cả! Tiềm năng tăng trưởng của hệ thống chứng nhận ISO, hệ thống quản lý phi lợi nhuận của chúng ta là rất lớn trên toàn thế giới. Hàng nghìn công ty được chứng nhận ISO 22000 muốn có được giấy chứng nhận của GFSI, chính điều này là một bước tiến để đạt được FSSC 22000. Và sự tăng trưởng của các hệ thống này sẽ còn lớn hơn nữa nếu chúng tôi mở rộng thị trường cho Chương trình Thị trường Toàn cầu FSSC. Đây sẽ tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho các công ty nhỏ và vừa để đạt được cách cơ bản trong việc quản lý an toàn thực phẩm."

Tìm hiểu thêm về chứng nhận FSSC 22000 và quy trình chứng nhận FSSC 22000 tại đây.

Nguồn: www.fssc22000.com, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn