Ngày 24-25/03/2018 KMR đã tổ chức thành công khóa học Public Đánh giá viên nội bộ hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Khóa học Public Đào tạo Đánh giá viên nội bộ hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 ngày 24-25/03/2018 đã được KMR tổ chức thành công

Với mục tiêu cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các tổ chức. Để nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện đánh giá nội bộ trong tổ chức, KMR thường xuyên tổ chức đào tạo các khóa học về Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Khóa học Public đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 vào ngày 24-25/03/2018 giúp học viên hiểu được yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 dưới góc độ của chuyên gia đánh giá và có các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ, báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, theo dõi sau đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức.

 

Khóa Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

Việc sử dụng các phương pháp giảng dạy kết hợp giữa thảo luận theo Nhóm, Đóng vai, Thuyết trình giúp đạt được mục tiêu khóa học đã đặt ra. Các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện cho học viên thực hành kiến thức và kỹ năng ngay trong quá trình đào tạo. Sau khóa học các học viên có đủ kiến thức & kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Để biết thêm về lịch đào tạo các khóa học ISO xem thêm tại đây.

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn