NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI DOANH NGHIỆP MUỐN LẤY GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong ngành công nghiệp thực phẩm. Được thiết kế bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, áp dụng cách tiếp cận HTQL Chất lượng đối với an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Được thiết kế bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), nó áp dụng cách tiếp cận Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với an toàn thực phẩm..

ISO là một hiệp hội toàn cầu bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia khác nhau. Cùng với các thành viên và cả các tổ chức quốc tế chính phủ và phi chính phủ, ISO đã xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Vì các sự cố về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng ngành công nghiệp thực phẩm - sản xuất, vận chuyển hoặc bán - điều cần thiết là phải có một kế hoạch an toàn thực phẩm hiệu quả.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 phác thảo chính xác những gì cần có trong Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS). Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 đảm bảo rằng thực phẩm được giữ an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, cho đến khi thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn được tạo thành từ các phần chính sau:

 • Quản lý hệ thống
 • Giao tiếp tương tác
 • Các chương trình tiên quyết
 • Các nguyên tắc HACCP

ISO đã liệt kê các yêu cầu sau đối với Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm:

 • Lập kế hoạch, thực hiện, vận hành, duy trì và cập nhật Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm nhằm cung cấp các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
 • Để tuân thủ các yêu cầu cần thiết về an toàn thực phẩm theo luật định và quy định.
 • Đánh giá nhu cầu của khách hàng và cho thấy rằng nhu cầu đó phù hợp với các nhu cầu của khách hàng đã được hai bên thống nhất liên quan đến an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 • Truyền đạt hiệu quả các vấn đề an toàn thực phẩm cho nhà cung cấp, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.
 • Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm đã nêu và thể hiện hiệu quả điều này.
 • Tìm kiếm tổ chức chứng nhận để cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 hoặc đăng ký Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm của mình bởi một tổ chức bên ngoài, hoặc tự đánh giá, công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018 để nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý Hệ thống từ đó giúp các cuộc đánh giá để cấp giấy chứng nhận ISO 22000 diễn ra hiệu quả hơn.

Những điều cần biết khi doanh nghiệp muốn lấy giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

-  Tại sao tôi cần đạt giấy chứng nhận ISO 22000:2018?

Mỗi ngày trên khắp thế giới thực phẩm được sản xuất, vận chuyển, bán và tiêu thụ. Điều này có nghĩa là luôn có nguy cơ ô nhiễm và các mối nguy an toàn thực phẩm khác. Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm vi khuẩn và nguy cơ bệnh tật trong toàn bộ quá trình chuỗi cung ứng thực phẩm.

ISO 22000:2018 cung cấp cho các doanh nghiệp một khuôn khổ toàn diện cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Các tổ chức được chứng nhận ISO 22000:2018 có thể chỉ ra cho khách hàng của họ biết rằng họ đã có sẵn Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm. Có giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về tính an toàn sản phẩm của doanh nghiệp; một vấn đề ngày càng quan trọng đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế liên tục được xem xét để vẫn phù hợp với ngành an toàn thực phẩm hiện tại. 

-  ISO 22000 hoạt động như thế nào?

ISO 22000 bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp thực phẩm - từ trang trại đến sản phẩm và vạch ra các thủ tục liên quan cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau. Các doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận ISO 22000:2018 để giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Chứng nhận ISO 22000:2018 tích hợp các nguyên tắc HACCP; Giao tiếp tương tác; quản lý hệ thống; và các chương trình tiên quyết.

-  Nguyên tắc HACCP

ISO 22000 phản ánh các nguyên tắc của hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Phân tích các mối nguy tiềm ẩn là yếu tố chính để duy trì Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm thành công vì nó cung cấp cho tổ chức các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 yêu cầu tổ chức phải giả định rằng bất kỳ mối nguy hợp lý nào dự kiến sẽ xảy ra, cho dù nó có liên quan đến thiết bị hoặc quy trình của tổ chức và do đó được xác định và đánh giá.

-  Giao tiếp tương tác

Các tiêu chuẩn ISO 22000 nêu rõ rằng thông tin liên lạc là bắt buộc trong tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm. Truyền thông hiệu quả đảm bảo rằng tất cả các mối nguy tiềm ẩn về an toàn thực phẩm được nhận biết một cách thích hợp và do đó, được kiểm soát một cách thích hợp.

Giao tiếp là điều cần thiết không chỉ trong một tổ chức mà còn với cả khách hàng và nhà cung cấp.

-  Quản lý hệ thống

Hệ thống quản lý có cấu trúc phù hợp là điều cần thiết để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện một cách chính xác trong một tổ chức. Nó phải được vạch ra, duy trì và cập nhật phù hợp trong hệ thống quản lý có cấu trúc của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm mang lại lợi ích tối đa cho chính tổ chức và tất cả các bên quan tâm khác.

-  Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết là các chính sách và thủ tục được thực hiện trong một tổ chức có liên quan đến vai trò của môi trường sản xuất trong việc tạo ra các sản phẩm thực phẩm an toàn. Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 yêu cầu tổ chức xác định và thực hiện các chương trình tiên quyết cần thiết để kiểm soát nguy cơ nhiễm bẩn.

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 không yêu cầu các chương trình tiên quyết cụ thể, không giống như một số Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm được chứng nhận khác. Thay vào đó, nó đòi hỏi một tổ chức phải công nhận và áp dụng các chương trình cần thiết cụ thể cho nhu cầu cá nhân của mình.

ISO 22000 có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý liên quan hiện có hoặc được áp dụng độc lập với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Các tổ chức cũng có thể thiết lập Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm mới và đảm bảo rằng Hệ thống này đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn