Thông báo về Chuyển Đổi Chứng nhận ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011-Gia Hạn Thời Gian Sáu Tháng

Gần đây Ủy ban ISO đã xem xét và đổi mới lại ba tiêu chuẩn quan trọng về hệ thống quản lí – chứng nhận ISO 22000 (An toàn thực phẩm), ISO 50001 (Quản lí năng lượng), và OHSAS 18001 (An toàn sức khỏe nghề nghiệp)

Diễn đàn cơ quan công nhận quốc tế IAF tiếp tục theo dõi để đánh giá sự phát triển và rủi ro theo sau sự bùng phát dịch virus corona 2019 (COVID-19). Tình huống này đã dẫn tới những mối lo về an toàn và hạn chế đi lại trong các nền kinh tế có liên quan có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động đánh giá phù hợp.

Gần đây tổ chức ISO đã xem xét và đổi mới lại ba tiêu chuẩn quan trọng về hệ thống quản lí – chứng nhận ISO 22000 (An toàn thực phẩm), ISO 50001 (Quản lí năng lượng), và OHSAS 18001 (An toàn sức khỏe nghề nghiệp)

Việc công bố ba tiêu chuẩn này đều tuân theo nghị quyết của Đại hội đồng IAF 2017 nhằm kiểm soát suôn sẻ việc chuyển tiếp của ba tiêu chuẩn quan trọng này đối với công nhận quốc tế, tổ chức đánh giá phù hợp và các tổ chức đã có những chứng nhận này. 

Nghị quyết IAF 2017-16 – Thỏa thuận chuyển tiếp sửa đổi ISO 22000: 2005. Đại hội đồng, hành động theo khuyến nghị của Ủy ban kĩ thuật, phân tích rằng giai đoạn chuyển đổi chứng nhận được công nhận sang chuyển đổi tiếp của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005- Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm là ba năm kể từ ngày ban hành. Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/6/2018.

Gia hạn thời gian 6 tháng cho chuyển đổi chứng nhận lên ISO 22000:2018

Nghị quyết IAF 2017-14- Thỏa thuận chuyển tiếp sửa đổi ISO 50001:2011 - Đại hội đồng, hành động theo khuyến nghị của Ủy ban kĩ thuật,phân tích rằng Thỏa thuận chuyển tiếp sửa đổi của Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011- Yêu cầu kèm với hướng dẫn sử dụng, sẽ gồm 3 năm kể từ ngày ban hành (21/8/2018) của tiêu chuẩn đã được xem xét. Tất cả chứng nhận ISO 50001:2011 sẽ hết hiệu lực vào thời gian cuối của giai đoạn chuyển đổi (21/8/2021).

Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp đã chính thức được ban hành ngày 12/3/2018. Tiêu chuẩn ISO 45001 :2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp sẽ thay thế cho OHSAS 18001:2007 và các tổ chức được chứng nhận OHSAS 18001:2007 sẽ có 3 năm để chuyển đổi.

*** Cập nhật mới nhất cho thời gian chuyển đổi chứng nhận ISO 22000:2005, OHSAS 18001 :2007 & ISO 50001:2011- Đối ứng với nạn dịch Covid-19

Đối ứng với nạn dịch Covid-19, Diễn Đàn Công Nhận Quốc Tế (IAF-International Accreditation Forum) đã quyết định cho thêm 6 tháng để thực hiện việc chuyển đổi /chuyển tiếp các chứng chỉ OHSAS 18001, ISO 50001 và ISO 22000.

Như vậy các tổ chức phải chuyển đổi chứng nhận OHSAS 18001:2007 sang chứng nhận ISO 45001:2018 chậm nhất ngày 30/09/2021.

Tổ chức chuyển tiếp từ chứng nhận ISO 22000:2005 lên chứng nhận ISO 22000:2018 chậm nhất ngày 31/12/2021.

Tổng hợp theo: iaf.nu

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn