MẸO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỂ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018 MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Đánh giá nội bộ có thể là một hoạt động gia tăng giá trị, trong đó các phát hiện đánh giá dẫn đến cải tiến lớn về hiệu lực và hiệu quả của hệ thống giúp cho cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra tốt nhất.

Đánh giá nội bộ chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 là người bạn tốt nhất của Hệ thống quản lý ISO 45001.

Đánh giá nội bộ có thể là một hoạt động gia tăng giá trị, trong đó các phát hiện đánh giá dẫn đến cải tiến lớn về hiệu lực và hiệu quả của hệ thống giúp cho cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra tốt nhất.

Ví dụ, sử dụng đánh giá như cơ hội để đào tạo những người khác. Yêu cầu một tình nguyện viên (người không phải là đánh giá viên) hướng dẫn bạn trong quá đánh giá nội bộ với tư cách là trợ lý. Điều này sẽ cung cấp cho những người khác hiểu rõ hơn về đánh giá là gì và tại sao chúng cần thiết và giúp xác định các đánh giá viên nội bộ tiềm năng tiếp theo của bạn.

Bạn có thể làm chương trình đánh giá nội bộ hoạt động cho tổ chức của mình như thế nào? Dưới đây là một số mẹo để giúp tận dụng tối đa hoạt động đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 của bạn (Lưu ý: Được tiến hành trước đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018):

-  Đảm bảo quyền hạn của nhóm đánh giá được thiết lập để sự hợp tác từ các bên đánh giá được đảm bảo hoặc ít nhất là tăng lên.

-  Quyết định những lĩnh vực nào của công ty sẽ được đánh giá và tần suất của các cuộc đánh giá từ đó giúp cho cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra hiệu quả hơn.

-  Sau đó, chuẩn bị một lịch trình đánh giá hàng năm và phân phối.

-  Xây dựng kế hoạch đánh giá.

-  Quyết định những nguồn lực đánh giá nào khác là cần thiết - danh sách kiểm tra, các chuyên gia đánh giá khác?

-  Xác định mục đích của cuộc đánh giá:

    • Đó có phải là một cái nhìn tổng quan về khu vực được đánh giá không?
    • Hay là tập trung vào một hệ thống cụ thể trong khu vực?
    • Nó có tuân thủ các quy định của chính phủ, tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn, các quy trình và hệ thống nội bộ không?

-  Tổ chức cuộc họp với đánh giá viên để thảo luận về kế hoạch, mục đích và phạm vi của cuộc đánh giá giúp cho cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra hiệu quả.

-  Đọc các tài liệu bạn sẽ kiểm tra. Biết họ nói gì. Xây dựng câu hỏi để hỏi người được đánh giá.

-  Tiến hành một cuộc họp khai mạc với những người được đánh giá.

-  Sử dụng các Chỉ báo Hiệu suất Chính

-  Đánh giá nội bộ nên tiến hành trước kỳ đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 ít nhất 1 tháng để tổ chức có thời gian rà soát hệ thống và hoàn tất các hành động khắc phục.

Mẹo đánh giá nội bộ để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 một cách dễ dàng

Trong quá trình đánh giá nội bộ chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001:2018:

-  Luôn luôn chuyên nghiệp.

-  Tránh phán xét.

-  Tuân thủ các quy trình về sức khỏe và an toàn, quy trình phòng sạch, và tất cả các quy trình bắt buộc khác.

-  Giải thích mục đích của cuộc đánh giá cho những người được đánh giá.

-  Trả lời các câu hỏi hoặc thảo luận về các vấn đề tuân thủ mà người đánh giá đã thu hút sự chú ý của bạn.

-  Linh hoạt - nếu bạn nhận thấy vấn đề tiềm ẩn không thuộc phạm vi đánh giá - đánh giá rủi ro tiềm ẩn của vấn đề nếu bạn không được giải quyết, từ đó giúp cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 hiệu quả hơn.

-  Khuyến khích sự trung thực với những người được đánh giá.

Sau quá trình đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001:2018:

-  Tổ chức cuộc họp các đánh giá viện để thảo luận về nội dung cuộc họp kết thúc.

-  Tổ chức một cuộc họp bế mạc với tất cả các bên tham gia cuộc đánh giá.

-  Đầu tiên, chỉ ra những gì đã được thực hiện tốt.

-  Thứ hai, giải quyết những điểm không phù hợp và đảm bảo bên được đánh giá hiểu được sự không phù hợp và điều khoản nào của tiêu chuẩn không được đáp ứng.

-  Phát hành báo cáo đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 một cách kịp thời.

Khuyến khích bên được đánh giá quyết định về các hành động khắc phục. Việc cho phép người được đánh giá có ý kiến đóng góp sẽ mang lại cho họ quyền sở hữu trong việc thực hiện các thay đổi giúp tổ chức, doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt hơn để đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018.

-  Hỗ trợ những người chịu trách nhiệm hoàn thành các hành động khắc phục bằng cách đặt ra thời hạn hợp lý. Thời hạn hành động chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc không tuân thủ.

-  Hãy sẵn sàng và sẵn sàng giúp đỡ những người được đánh giá.

-  Yêu cầu phản hồi về cách bạn và nhóm đánh giá của bạn được nhìn nhận - điều chỉnh cách tiếp cận của bạn nếu cần để chuẩn bị cho cuộc đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 đạt kết quả tốt.

-  Một mẹo cuối cùng: Hãy lôi kéo mọi người tham gia! Sự tham gia của mọi người vào đánh giá nội bộ trước đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 tạo ra cảm giác rằng mọi người đều là những người đóng góp quan trọng vào mục tiêu của công ty – sự tuân thủ.

Như vậy để đạt chứng nhận ISO 45001:2018 tổ chức của bạn cần tổ chức thực hiện thật tốt đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý giúp các cuộc đánh giá để cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018 diễn ra hiệu quả nhất.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn