KMR ĐÀO TẠO "NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018" CHO CÔNG TY WOLSUNG 2 NGÀY 13 & 14-6-2023

Áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp là chìa khóa để xây dựng một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên. Vào ngày 13 và 14/6/2023, KMR đã tổ chức một khóa học về chủ đề 'Nhận thức và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018' cho nhà máy Wolsung.

Trong hai ngày trải qua khóa học, học viên của công ty Wolsung đã tiếp nhận kiến thức về HTQL An toàn sức khỏe nghề nghiệp cần thiết để áp dụng các nguyên tắc quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp vào công việc hàng ngày của họ.

Đào tạo HTQL An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Dưới đây là những gì học viên đã đạt được sau khóa đào tạo:

1. Nhận thức về các rủi ro và nguy cơ: Học viên đã học cách nhận biết, đánh giá và xử lý các rủi ro và nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn. Họ đã được trang bị kiến thức về việc xác định, phân loại và đánh giá các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Điều này giúp họ nhận biết các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.

2. Quản lý và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001:2018: Khóa học đã giúp học viên hiểu rõ về tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - ISO 45001:2018. Họ đã được hướng dẫn cách áp dụng và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này trong quá trình quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Việc nắm vững những nguyên tắc và quy trình tuân thủ tiêu chuẩn ISO đã giúp họ xây dựng một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp mạnh mẽ và hiệu quả.

Khóa đào tạo Nhận thức & đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

3. Ý thức và trách nhiệm cá nhân: Khóa học đã thúc đẩy ý thức và trách nhiệm cá nhân của học viên đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Họ đã được tạo cơ hội để hiểu rõ về vai trò của mình và đóng góp tích cực vào việc duy trì và cải thiện an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Việc nhận thức rõ ràng về các quy định pháp luật, quy trình báo cáo sự cố và yêu cầu báo cáo nhanh chóng đã tạo nên một môi trường làm việc an toàn, tập trung vào sự phát triển và sự an lành của nhân viên.

4. Các học viên có đủ năng lực để thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ HTQL An toàn Sức khỏe nghề nghiệp the ISO 45001:2018, là nguồn cung cấp các đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018 cho nhà máy.

Đào tạo HTQL An toàn sức khỏe nghề nghiệp cho nhà máy Wolsung Vina

Với sự tham gia tích cực của học viên, học viên đã nhận được những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hàng ngày và đóng góp tích cực vào một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn