ISO 14001:2015 là gì? Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015? Lợi ích của việc đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 -Một hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường.

Nó giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của họ thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Một hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện.

Giống như các hệ thống quản lý ISO khác, ISO 14001 cũng sử dụng Cấu trúc cấp cao. Điều này có nghĩa là có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO hiện có nào.

ISO 14001 cũng bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục của một hệ thống tổ chức và cách tiếp cận các vấn đề môi trường.

Tổ chức/ doanh nghiệp nào có thể áp dụng ISO 14001?

ISO 14001 phù hợp cho các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô, có thể là tư nhân, phi lợi nhuận hoặc chính phủ.

ISO 14001 yêu cầu một tổ chức xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình, như ô nhiễm không khí, nước và nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, và sử dụng và hiệu quả tài nguyên.

ISO 14001:2015

ISO 14001 gần đây đã được sửa đổi, với những cải tiến chính như:

 • Sự nổi bật ngày càng tăng của việc quản lý môi trường trong hoạch định quy trình chiến lược của tổ chức
 • Đầu vào lớn hơn từ lãnh đạo
 • Cam kết mạnh mẽ hơn đối với các sáng kiến chủ động giúp tăng hiệu suất môi trường

ISO 14001 sẽ mang lại lợi ích gì cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn?

Tổ chức/doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn đã báo cáo rằng ISO 14001: 2015 giúp:

 • Thể hiện sự tuân thủ với các yêu cầu theo luật định và quy định hiện tại và tương lai
 • Tăng sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên
 • Nâng cao uy tín công ty và niềm tin của các bên liên quan thông qua truyền thông chiến lược
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh
 • Cung cấp lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí
 • Khuyến khích hiệu quả môi trường tốt hơn của các nhà cung cấp bằng cách tích hợp chúng vào hệ thống kinh doanh của tổ chức

 

                                                                                             Chứng nhận ISO 14001:2015

Tại sao ISO 14001 được sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét và sửa đổi thường xuyên để đảm bảo chúng vẫn phù hợp với sự phát triển của thị trường.

ISO 14001:2015 sẽ đáp ứng các xu hướng mới nhất, bao gồm sự công nhận ngày càng tăng của các công ty về nhu cầu các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến tác động môi trường của mình, như biến động khí hậu và bối cảnh cạnh tranh làm việc.

Các thay đổi cũng đảm bảo rằng tiêu chuẩn tương thích với hệ thống quản lý của các tiêu chuẩn khác.

Có những cải tiến quan trọng gì?

ISO 14001: 2015 hiện yêu cầu:

 • Quản lý môi trường để nổi bật hơn trong tổ chức định hướng chiến lược
 • Một cam kết lớn hơn từ lãnh đạo
 • Việc thực hiện các sáng kiến chủ động để bảo vệ môi trường khỏi tác hại và suy thoái
 • Tập trung vào tư duy vòng đời, để xem xét môi trường từ phát triển đến cuối đời
 • Việc bổ sung một chiến lược truyền thông tập trung vào các bên liên quan

Nó cũng cho phép tích hợp dễ dàng hơn vào các hệ thống quản lý khác nhờ cùng cấu trúc, thuật ngữ và định nghĩa.

Tôi đã được chứng nhận ISO 14001: 2004. Bạn cần phải làm gì?

Sau khi phiên bản mới có hiệu lực, các tổ chức được cấp thời hạn chuyển đổi là 3 năm để sửa đổi chuyển sang phiên bản mới của tiêu chuẩn. Sau khoảng thời gian này, nếu muốn có chứng nhận của bên thứ ba, tổ chức/doanh nghiệp của bạn sẽ phải chứng nhận theo phiên bản mới.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn tư vấn về chứng nhận ISO 14001:2015, hãy tham khảo và liên hệ với Tổ chức chứng nhận KMR.

Có nên được chứng nhận ISO 14001 không?

Chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là một yêu cầu và có nhiều lợi ích từ việc sử dụng tiêu chuẩn mà không cần thông qua quy trình chứng nhận được công nhận.

Tuy nhiên, chứng nhận của bên thứ ba - nơi một tổ chức chứng nhận độc lập kiểm tra hệ thống của bạn theo các yêu cầu của tiêu chuẩn - là một cách báo hiệu cho các bên liên quan của rằng tổ chức/doanh nghiệp của bạn đã thực hiện đúng tiêu chuẩn.

Đối với một số tổ chức, nó giúp hiển thị cách họ đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc hợp đồng.

Bản thân Ủy ban ISO không thực hiện việc đánh giá chứng nhận mà do các tổ chức chứng nhận thực hiện. Để biết thêm thông tin về quy trình tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 và cách tìm tổ chức chứng nhận, vui lòng liên hệ với Tổ chức chứng nhận KMR.

Ví dụ về việc áp dụng thành công hệ thống ISO 14001 của các tổ chức/doanh nghiệp

Các tổ chức sử dụng ISO 14001 đã tìm thấy thành công trên một loạt các lĩnh vực, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng và nước, một cách tiếp cận có hệ thống hơn để tuân thủ pháp luật và cải thiện hiệu suất môi trường nói chung.

Premier Foods

Tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan và nhân viên:

Từ năm 2001, Premier Foods đã sử dụng ISO 14001 để thực hiện những cải tiến lớn như tăng tỷ lệ tái chế. Hiện tại, PFs đã có mặt tại bãi rác số 0, kể từ tháng 3 năm 2013 và đang tái chế và tái sử dụng 100% chất thải.

PFs đã tiếp tục cải thiện mối quan hệ của mình với các nước láng giềng vì PFs có sẵn các quy trình để đáp ứng nhanh chóng với bất kỳ mối quan tâm nào. Trong số các lợi ích khác, quy trình của mình và việc bổ nhiệm doanh nghiệp đứng đầu về “giải pháp xanh” đảm bảo rằng nhân viên tham gia bảo vệ môi trường và nhận thức được tác động tiềm năng của chất thải sản xuất đối với môi trường.

Richard Giles

Premier Foods, UK

UPCON Corporation

Tăng cường sự tự tin và tính cạnh tranh:

UPCON cung cấp dịch vụ nâng sàn bê tông chìm bằng phương pháp UPCON độc đáo của mình. Đạt được chứng nhận ISO 14001 năm 2008 cho phép UPCON ghi lại một cách hiệu quả các chi tiết về phương pháp của mình để tất cả nhân viên chia sẻ và chuẩn hóa chất lượng công việc tại mọi địa điểm.

Ngoài việc tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua kiểm soát chất lượng chính xác hơn, ISO 14001 còn củng cố niềm tin của UPCON vào phương pháp bằng cách chứng minh rằng nó tạo ra lượng khí thải CO2 ít hơn 90% so với viêc thay thế bê tông. Hơn nữa, vì chứng nhận của UPCON giúp cho sự tham gia và động lực của nhân viên đã tăng lên, an toàn với kiến thức rằng họ đang đóng góp tích cực cho môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nobukazu Matsudo

UPCON, Japan

Làm cách nào để bắt đầu với ISO 14001:2015?

Có nhiều cách được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tiêu chuẩn, nhưng dưới đây là một số mẹo để bạn bắt đầu:

Cách 1: Xác định mục tiêu của bạn. Bạn muốn đạt được điều gì với tiêu chuẩn này?

Cách 2: Nhận được sự ủng hộ từ quản lý cấp cao. Điều rất cần thiết vì các nhà lãnh đạo của tổ chức của bạn hỗ trợ các mục tiêu của một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả và được cam kết xây dựng quy trình mạnh mẽ hơn.

Cách 3: Nhận định tốt tổng quan, hiện trạng các quy trình và hệ thống hiện có liên quan đến tác động môi trường ở tổ chức/doanh nghiệp của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng xác định khoảng cách hơn.

Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Bộ ISO 14000 bao gồm một số tiêu chuẩn bổ sung cho ISO 14001, một số tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

ISO 14004 cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập, thực hiện, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý môi trường và sự phối hợp của nó với các hệ thống quản lý khác.

ISO 14006 được dự định sử dụng bởi những tổ chức đã triển khai hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, nhưng có thể giúp tích hợp thiết kế sinh thái vào các hệ thống quản lý khác.

ISO 14064-1 quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG).

Nguồn: www.iso.org

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 14001:2015 và quy trình Chứng nhận ISO 14001 tại đây

 

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn