Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế - Chứng Chỉ ISO Và Thỏa Thuận Thương Mại

Các nhà hoạch định chính sách có thể tự tin khi sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ IEC, ISO hoặc ITU như việc thể hiện rằng họ đang thực hiện các nghĩa vụ của WTO, và không tạo ra bất kỳ trở ngại không cần thiết nào đối với các thỏa thuận thương mại quốc tế.

 

Thỏa thuận thương mại là gì?

Các thỏa thuận thương mại đặt ra các quy tắc bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia hoặc giữa các bên. Những quy tắc này liên quan đến thuế quan hoặc hạn ngạch tại chỗ để đàm phán giữa các bên liên quan đến chất lượng, an toàn,… của sản phẩm hoặc dịch vụ đang được giao dịch.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đề cập đến các quy tắc quản lý thương mại giữa 162 quốc gia thành viên. Các hiệp định WTO bao gồm hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ. Các thỏa thuận thương mại cũng có thể được đàm phán cụ thể giữa các quốc gia hoặc một số bên, tuy nhiên những điều kiện này phải tuân theo các điều kiện nhất định để đảm bảo rằng các điều khoản này vẫn phù hợp với các hiệp định WTO.

Lợi ích của việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ ISO trong các hiệp định thương mại là gì?

Một trong những thỏa thuận chính của WTO là “rào cản kỹ thuật” (TBT) nhằm đảm bảo rằng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp, mà chính phủ có thể sử dụng để mô tả đặc tính của sản phẩm đang được thương mại, tránh tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết. IEC, ISO, ITU có các cơ quan quốc gia thành viên từ khắp nơi trên thế giới, và tiến hành định nghĩa TBT về các tổ chức phát triển tiêu chuẩn quốc tế, khi họ là thành viên có tư cách được mở các cơ quan liên quan mà ít nhất thuộc phạm vi của tất cả các thành viên của WTO.

Các tiêu chuẩn do IEC, ISO và ITU phát triển phù hợp với quyết định của ủy ban TBT của WTO về các nguyên tắc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế IEC, ISO và ITU là một công cụ lý tưởng để hỗ trợ các thỏa thuận thương mại, để đảm bảo rằng các bên tham gia vào các hiệp định thương mại tôn trọng nghĩa vụ TBT, đảm bảo rằng các yêu cầu đối với sản phẩm và thử nghiệm có mức độ liên quan toàn cầu nhằm được chấp nhận trên toàn thế giới. Trong thỏa thuận TBT, các thành viên WTO được khuyến khích mạnh mẽ dựa trên các biện pháp phi thuế quan của họ đối với các tiêu chuẩn quốc tế như một phương tiện tạo thuận lợi cho thương mại.

Việc sử dụng nhất quán các tiêu chuẩn quốc tế cũng có nghĩa là chính sách và khả năng tương thích quy định có thể mở rộng sang các quốc gia khác không tham gia vào một thỏa thuận song phương hoặc đa phương. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác cũng có thể tạo ra các rào cản kỹ thuật mới đối với thương mại thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn và quy định bổ sung, hoặc đạt được chấp nhận một phần.

Tuy nhiên, Hiệp định TBT cũng nhấn mạnh yêu cầu “hài hòa hoá” các biện pháp kỹ thuật giữa các nước theo hướng: Khuyến khích các nước thành viên tham gia vào quá trình hài hoà hoá các tiêu chuẩn và sử dụng các tiêu chuẩn đã được chấp thuận chung làm cơ sở cho các biện pháp kỹ thuật nội địa của mình; Khuyến khích các nước nhập khẩu thừa nhận kết quả kiểm định sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại nước xuất khẩu.

Việc hài hoà hoá các biện pháp kỹ thuật này được WTO khuyến khích bởi nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá của doanh nghiệp và người sản xuất; người tiêu dùng cũng được lợi từ sự thống nhất này, như việc cấp chứng chỉ ISO cho các doanh nghiệp.

 

Tiêu chuẩn IEC, ISO và ITU

IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) và ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) đang dẫn đầu các tổ chức trên thế giới về phát triển các tiêu chuẩn quốc tế và làm việc cùng nhau theo biểu ngữ của Hợp tác tiêu chuẩn thế giới. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và các hoạt động đánh giá sự phù hợp lẫn nhau.

Các tiêu chuẩn được phát triển bởi ba tổ chức này luôn tôn trọng các nguyên tắc cởi mở, minh bạch, công bằng và đồng thuận, hiệu quả và sự liên quan, sự gắn kết và định hướng phát triển, được ủy ban TBT của WTO đồng ý. Các nhà hoạch định chính sách có thể tự tin khi sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ IEC, ISO hoặc ITU như việc thể hiện rằng họ đang thực hiện các nghĩa vụ của WTO, và không tạo ra bất kỳ trở ngại không cần thiết nào đối với các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Để biết thêm về các dịch vụ chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận KMR xem tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn