ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là gì? ISO 22000 là một Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn).

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn). Việc đạt được chứng nhận ISO 22000 cho phép một công ty cho khách hàng của họ thấy rằng: họ có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này cung cấp niềm tin của khách hàng vào sản phẩm và nó ngày càng trở nên quan trọng hơn khi khách hàng yêu cầu các nhà chế biến thực phẩm và thực phẩm đạt được các yêu cầu về thành phần thu được từ các nhà cung cấp của họ phải an toàn.

Hướng dẫn thực hiện ISO 22000 như sau:

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm: ISO 22000. ISO và các quốc gia thành viên đã sử dụng phương pháp Hệ thống Quản lý Chất lượng và áp dụng nó để áp dụng cho An toàn Thực phẩm, kết hợp các nguyên tắc HACCP được sử dụng và chứng minh rộng rãi và thực hành sản xuất tốt (được giải quyết bởi các chương trình tiên quyết trong ISO 22000).

ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn có các yêu cầu đối với các quy trình và quy trình của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và yêu cầu tổ chức phải thực hiện các chương trình tiên quyết và HACCP.

Không giống như một số chương trình Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm khác (ví dụ: FSSC 22000 và SQF), ISO 22000 không có các yêu cầu cụ thể đối với các chương trình tiên quyết (PRP), nhưng yêu cầu tổ chức phải xác định và thực hiện các chương trình phù hợp. Điều này làm cho nó linh hoạt hơn và các tổ chức thực phẩm thuộc bất kỳ loại nào cũng có thể thực hiện và được chứng nhận ISO 22000.

Các nhà chế biến và sản xuất thực phẩm có thể sử dụng thông số kỹ thuật ISO / TS 22002-1 để phát triển các chương trình PRP của họ. Nó phác thảo các yêu cầu cho các chương trình PRP áp dụng cho các tổ chức này. Các yêu cầu được phác thảo được chấp nhận rộng rãi và tương đương với các yêu cầu trong PAS 220, thông số kỹ thuật có sẵn công khai được sử dụng cùng với ISO 22000 cho chương trình Chứng nhận 22000 của FSSC.

ISO 22000 yêu cầu gì?

ISO 22000 yêu cầu bạn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có một hệ thống tài liệu tại chỗ và được triển khai đầy đủ trong toàn bộ cơ sở của bạn bao gồm:

• Các chương trình tiên quyết hiệu quả để đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ.

• Kế hoạch phân tích và kiểm soát mối nguy được xây dựng để xác định, phòng ngừa và loại bỏ các nguy cơ về an toàn thực phẩm.

• Thiết lập các quy trình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được lập thành tài liệu để quản lý an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức của bạn - từ các khía cạnh lập kế hoạch quản lý và kinh doanh đến giao tiếp hàng ngày và hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 chứa các yêu cầu cụ thể được Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giải quyết. Tiêu chuẩn yêu cầu các quy trình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm:

• Có Chính sách An toàn Thực phẩm chung cho tổ chức của bạn, được phát triển bởi ban lãnh đạo cao nhất.

• Đặt mục tiêu sẽ thúc đẩy các công ty của bạn nỗ lực tuân thủ chính sách này.

• Lập kế hoạch và thiết kế một hệ thống quản lý và ghi chép lại.

• Duy trì hồ sơ về hiệu suất của hệ thống.

• Thành lập một nhóm các cá nhân đủ điều kiện để thành lập Nhóm An toàn Thực phẩm.

• Xác định các quy trình giao tiếp để đảm bảo liên lạc hiệu quả với các liên hệ quan trọng bên ngoài công ty (quy định, khách hàng, nhà cung cấp và những người khác) và để giao tiếp nội bộ hiệu quả.

• Có kế hoạch khẩn cấp.

• Tổ chức các cuộc họp đánh giá quản lý để đánh giá hiệu suất của FSMS.

• Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động hiệu quả của FSMS – ISO 22000 bao gồm nhân viên được đào tạo và có trình độ phù hợp, cơ sở hạ tầng đầy đủ và môi trường làm việc phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm.

• Thực hiện các chương trình tiên quyết.

• Tuân thủ các nguyên tắc của HACCP.

• Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để nhận dạng sản phẩm.

• Thiết lập hệ thống hành động khắc phục và kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

• Duy trì một quy trình tài liệu để xử lý việc rút sản phẩm.

• Điều khiển các thiết bị giám sát và đo lường.

• Thiết lập và duy trì và chương trình đánh giá nội bộ.

• Liên tục cập nhật và cải thiện FSMS.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 22000:2018 và quy trình Chứng nhận ISO 22000 tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn