Chứng nhận IATF 16949: 2016 - Các Câu Hỏi Thường Gặp (PHẦN 1)

Chứng nhận IATF 16949: Phiên bản 1 năm 2016 đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2016. Để trả lời các câu hỏi từ các cơ quan chứng nhận được IATF công nhận và các bên liên quan, các câu hỏi và câu trả lời sau đây đã được IATF xem xét. Câu hỏi thường gặp là giải thích về yêu cầu hiện có trong IATF 16949: 2016.

IATF (International Automotive Task Force) được tạo ra để các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hệ thống chất lượng chế tạo ô tô (thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ), đây là một tiêu chuẩn toàn cầu được tích hợp bởi châu Âu và Hoa Kỳ.

IATF 16949: 2016 - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

IATF 16949: Phiên bản 1 năm 2016 đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2016. Để trả lời các câu hỏi từ các cơ quan chứng nhận được IATF công nhận và các bên liên quan, các câu hỏi và câu trả lời sau đây đã được IATF xem xét. Câu hỏi thường gặp là giải thích về yêu cầu hiện có trong IATF 16949: 2016.

Câu hỏi thường gặp 1 - 11 được phát hành vào tháng 10 năm 2017.

Câu hỏi thường gặp 12-20 được phát hành vào tháng 4 năm 2018.

Câu hỏi thường gặp 21-22 được ban hành vào tháng 6 năm 2018.

No.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

1

Lời tựa - Tiêu chuẩn QMS ô tô

CÂU HỎI:

Tại sao có hai hướng dẫn sử dụng (IATF 16949: 2016 và ISO 9001: 2015)? Hai hướng dẫn sử dụng thay vì một sách hướng dẫn làm cho việc đọc và hiểu các yêu cầu trở nên khó khăn hơn nhiều.

CÂU TRẢ LỜI:

IATF và ISO không thể đạt được thỏa thuận cấp phép để xuất bản IATF 16949 trong một tài liệu tích hợp. Để không trì hoãn việc ra mắt tiêu chuẩn IATF 16949 mới, IATF quyết định xuất bản theo định dạng hai hướng dẫn.

Trước khi phát hành, IATF đã xác nhận với các tổ chức công nhận quốc tế rằng các ngành công nghiệp khác sử dụng mô hình định dạng hai hướng để xác định các yêu cầu cụ thể của ngành và đánh giá với mô hình hai hướng - trong khi không tối ưu, là có hiệu quả.

IATF duy trì sự hợp tác chặt chẽ với ISO bằng cách tiếp tục duy trì trạng thái ủy ban liên lạc, đảm bảo sự liên tục với ISO 9001.

2

Lời tựa - Tiêu chuẩn  Ô tô QMS

CÂU HỎI:

Tại sao hai hướng dẫn sử dụng (IATF 16949: 2016 và ISO 9001: 2015) có chi phí cao hơn nhiều so với phiên bản ISO / TS 16949?

CÂU TRẢ LỜI:

Nếu không có thỏa thuận đồng cấp phép giữa ISO và IATF cho định dạng tích hợp IATF 16949, IATF không thể thương lượng chiết khấu theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

IATF giữ giá của nội dung cụ thể về ô tô phù hợp với định giá trước.

Về cơ bản, sự khác biệt là giá niêm yết đầy đủ của ISO cho việc xuất bản ISO 9001 của họ.

 

3

Lời tựa - Tiêu chuẩn  Ô tô QMS

CÂU HỎI:

Cần làm gì nếu phát hiện lỗi dịch trong tiêu chuẩn IATF 16949?

CÂU TRẢ LỜI:

IATF sử dụng quy trình được xác định để quản lý bản dịch tiêu chuẩn, bao gồm “kiểm tra chéo” bản dịch để đảm bảo tính chính xác. Nếu một tổ chức, hoặc một tổ chức chứng nhận, xác định những gì được cho là một lỗi dịch thuật, họ nên liên hệ với hiệp hội ngành công nghiệp thành viên IATF hoặc Văn phòng giám sát hỗ trợ cơ quan chứng nhận của họ.

4

4.4.1.2

An toàn sản phẩm

CÂU HỎI:

Phạm vi của điều khoản này là gì? Nhiều tổ chức tập trung vào các quy định pháp lý / quy định của sản phẩm và không tin rằng họ có sản phẩm hoặc quy trình sản xuất liên quan đến an toàn sản phẩm.

CÂU TRẢ LỜI:

Điều khoản này tập trung vào đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất có ảnh hưởng đến hiệu suất an toàn của lắp ráp cuối cùng. Những đặc điểm này có thể không được giải quyết trực tiếp trong các yêu cầu quy định / luật định, nhưng có thể được xác định bởi khách hàng.

5

5.3.1

Vai trò, trách nhiệm và cơ quan tổ chức - bổ sung

CÂU HỎI:

Có phải mục tiêu là chỉ rõ trách nhiệm cho từng bộ phận (ví dụ: Chất lượng), một chức danh cụ thể (ví dụ: Giám đốc Chất lượng) hay một cá nhân có tên (ví dụ: Bob Smith) hay không?

CÂU TRẢ LỜI:

Trách nhiệm được giao cho vai trò / vị trí (tức là chức danh cụ thể, Giám đốc Chất lượng) trong tổ chức. Mặc dù các cá nhân có thể có những trách nhiệm đó trong vai trò của họ, nhưng trách nhiệm vẫn còn với vai trò (ví dụ: Giám đốc Chất lượng). Do đó, quản lý cấp cao sẽ giao trách nhiệm và quyền hạn cho vai trò, chứ không phải cho từng cá nhân theo tên.

6

7.1.5.1.1

Phân tích hệ thống đo lường

CÂU HỎI:

Các nghiên cứu MSA có bắt buộc đối với từng thiết bị hoặc thiết bị không?

CÂU TRẢ LỜI:

Không. Một nghiên cứu thống kê hoàn chỉnh về từng phần thiết bị là không cần thiết. Các dụng cụ có cùng đặc điểm (ví dụ: phạm vi đo, độ phân giải, độ lặp lại, vv) có thể được nhóm lại và một dụng cụ mẫu (đại diện của họ đo) có thể được sử dụng cho nghiên cứu thống kê.

7

7.1.5.3.2

Phòng thí nghiệm bên ngoài

CÂU HỎI 1:

Khi nào nhà sản xuất thiết bị có thể được sử dụng để hiệu chỉnh thiết bị kiểm tra và kiểm tra?

Nếu một phòng thí nghiệm được công nhận tồn tại nhưng rất xa và / hoặc đắt tiền và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra hoặc kiểm tra ở gần và có thể sử dụng chúng (ngay cả khi chúng không được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025)?

CÂU TRẢ LỜI 1:

Nhà sản xuất thiết bị kiểm tra hoặc kiểm tra đã phát triển phương pháp để duy trì và điều chỉnh thiết bị để đáp ứng các yêu cầu hiệu chuẩn như là một phần của thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm tra hoặc kiểm tra. Do đó, nhà sản xuất thiết bị gốc của thiết bị kiểm tra và kiểm tra đủ điều kiện để hiệu chỉnh thiết bị mà họ thiết kế và sản xuất.

Tổ chức phải được sự chấp thuận của khách hàng trước khi sử dụng bất kỳ nhà sản xuất thiết bị gốc nào cho các dịch vụ hiệu chuẩn.

CÂU HỎI 2:

Nếu tổ chức có thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm trong khu vực lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng, nó có được coi là phòng thí nghiệm nội bộ không?

CÂU TRẢ LỜI 2:

Không. Thiết bị đo lường và kiểm tra trực tuyến được sử dụng trong bất kỳ phần nào của quá trình sản xuất hoặc quy trình lắp ráp không được coi là phòng thí nghiệm nội bộ.

8

7.5.1.1

Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

CÂU HỎI:

Liệu tài liệu (có thể là một bảng, danh sách hoặc một ma trận) phải bao gồm các OEM không IATF và Tier 1? Tất cả các yêu cầu của khách hàng ngoài nhu cầu của CSR có được bao gồm trong tài liệu không?

CÂU TRẢ LỜI:

Tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu cụ thể của khách hàng và đưa chúng vào phạm vi hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, theo IATF 16949, Mục 4.3.2.

Một tài liệu (có thể là một bảng, một danh sách hoặc một ma trận) được yêu cầu như một phần của sổ tay chất lượng, theo IATF 16949, Mục 7.5.1.1 d). Tài liệu sẽ bao gồm tất cả các khách hàng trực tiếp của tổ chức được chứng nhận, có thể bao gồm các OEM IATF, các OEM không phải IATF và các khách hàng ô tô khác (ví dụ: tầng 1, tầng 2, v.v ...).

Ví dụ, một tổ chức cấp 2 phải xem xét các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu cụ thể của khách hàng, của tất cả các khách hàng của mình. Tổ chức Tier-2 không cần phải xem xét các yêu cầu của khách hàng về OEM ô tô nếu OEM không phải là khách hàng trực tiếp của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là khách hàng không phải là IATF OEM và khách hàng ô tô khác có thể có yêu cầu của khách hàng trong tài liệu nội bộ được chia sẻ với nhà cung cấp của họ (ví dụ như hướng dẫn sử dụng chất lượng của nhà cung cấp) hoặc trong tài liệu cụ thể có sẵn cho công chúng (ví dụ: Internet).

Việc xác định các yêu cầu cụ thể của khách hàng có thể khó khăn nếu OEM không phải IATF hoặc các khách hàng ô tô khác không liên kết rõ ràng với các điều khoản IATF 16949 trong các tài liệu yêu cầu của khách hàng của họ. Một cách để xác định xem có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của khách hàng hay không là so sánh các phần của tiêu chuẩn IATF 16949 khi thuật ngữ «nếu được khách hàng yêu cầu» tồn tại và xác minh xem tài liệu yêu cầu của khách hàng hiện có có liệt kê bất kỳ yêu cầu cụ thể nào liên quan đến yêu cầu không tiêu chuẩn IATF 16949. Nếu có, khách hàng đó và yêu cầu của họ sẽ được thêm vào tài liệu (có thể là một bảng, một danh sách hoặc một ma trận) trong hướng dẫn sử dụng chất lượng.

Các tổ chức không được mong đợi thực hiện các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu cụ thể của khách hàng và chuyển đổi chúng sang định dạng CSR phù hợp với các điều khoản IATF 16949 tương tự như những gì đã được các IATF OEM xuất bản.

 

Theo dõi Chứng nhận IATF 16949: 2016 - Các Câu Hỏi Thường Gặp (PHẦN 2) TẠI ĐÂY

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận IATF 16949 và quy trình Chứng nhận tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn