ĐÁNH GIÁ & CHỨNG NHẬN HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP TẠI CÔNG TY SUNJIN VINA VÀ CÔNG TY OLAM VIỆT NAM

Vừa qua tổ chức chứng nhận KMR đã đánh giá & chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) tại Công ty Sunjin Vina và Công ty Olam Việt Nam.

An toàn thực phẩm là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của mỗi quốc gia. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) đã và đang được các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm áp dụng một cách triệt để, để đảm bảo sản phẩm của họ được kiểm soát chặt chẽ bởi các tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

🔺Công ty Sunjin Vina: Công ty Sunjin Vina là một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Hàn Quốc. Họ đã thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP để đảm bảo sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đánh giá chứng nhận HACCP tại nhà máy Sunjin

Một số điểm tích cực đáng chú ý về việc áp dụng HACCP tại Sunjin Vina:

Phân tích rủi ro và điểm kiểm soát quan trọng: Công ty đã xác định các rủi ro tiềm năng trong quá trình sản xuất và phân phối thực phẩm. Công ty đã xác định những điểm kiểm soát quan trọng để ngăn chặn các rủi ro này xảy ra.

Theo dõi và kiểm tra thường xuyên: Sunjin Vina thường xuyên theo dõi và kiểm tra các điểm kiểm soát quan trọng để đảm bảo rằng quá trình sản xuất vẫn đang diễn ra theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đào tạo nhân viên: Công ty đã đào tạo nhân viên về HACCP, giúp họ hiểu rõ về các quy trình kiểm soát và hành động cần thực hiện trong trường hợp có sự cố.

🔺Công ty Olam Việt Nam: Olam Việt Nam là một tập đoàn quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Đánh giá chứng nhận HACCP tại nhà máy của Olam

Một số điểm tích cực đáng chú ý về việc áp dụng HACCP tại Olam Việt Nam:

Liên kết các bộ phận: Công ty đã xây dựng một mô hình liên kết các bộ phận trong quy trình sản xuất, từ nguồn cung cấp nguyên liệu đến sản xuất và phân phối, để đảm bảo sự kiểm soát toàn diện về an toàn thực phẩm.

Kiểm tra chất lượng đầu vào: Olam Việt Nam đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào thông qua quá trình kiểm tra và thẩm định, từ đó giảm nguy cơ có nguyên liệu không đảm bảo an toàn.

Khả năng đáp ứng tình huống khẩn cấp: Công ty đã xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp có sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm, giúp họ nhanh chóng đối phó và ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Những điều trên cho chúng ta thấy Công ty Sunjin Vina và Công ty Olam Việt Nam đã thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) một cách rất tích cực và đã đạt chứng nhận HACCP liên tục nhiều năm liền, thể hiện sự cam kết và tính chuyên nghiệp của họ đối với chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Song với đó, để duy trì hiệu quả của hệ thống này, cả hai công ty đều tích cực duy trì việc theo dõi, đào tạo nhân viên và nâng cao nhận thức về quản lý an toàn thực phẩm trong toàn bộ tổ chức.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn