PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ESG

Tầm quan trọng ngày càng tăng của báo cáo Phát triển bền vững được hỗ trợ bởi thực tế là các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang kêu gọi các công ty tiết lộ thêm về tính bền vững và các chiến lược môi trường, xã hội và quản trị của họ.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu các công ty tiết lộ thông tin phi tài chính hiện đang được chuẩn bị hoặc đã có hiệu lực

⭐Phát triển bền vững ESG (Environmental, Social, and Governance) là một chiến lược kinh doanh và quản trị mà doanh nghiệp áp dụng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về môi trường, xã hội và quản trị. ESG tập trung vào việc tạo ra giá trị bền vững và tăng cường tương tác tích cực giữa doanh nghiệp, cộng đồng, và môi trường

⭐Báo cáo ESG hoặc báo cáo Phát triển bền vững là báo cáo do một công ty hoặc tổ chức công bố về các tác động môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Nó cho phép công ty minh bạch hơn về những rủi ro và cơ hội mà công ty gặp phải. Nó là một công cụ giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục những người quan sát còn hoài nghi rằng hành động của công ty là chân thành.

Hội thảo phát triển bền vững esg

 Phát triển bền vững ESG là gì?

⭐Tầm quan trọng ngày càng tăng của báo cáo Phát triển bền vững được hỗ trợ bởi thực tế là các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang kêu gọi các công ty tiết lộ thêm về tính bền vững và các chiến lược môi trường, xã hội và quản trị của họ.

⭐Nhiều văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu các công ty tiết lộ thông tin phi tài chính hiện đang được chuẩn bị hoặc đã có hiệu lực như:

Quy định (EU) 2020/852 của nghị viện Châu Âu & của hội đồng ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc thiết lập khuôn khổ tạo thuận lợi cho đầu tư bền vững (Quy định về phân loại thuế của EU, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020);

• Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp (CSRD, dự thảo)

• Chỉ thị về Rà soát Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDD, dự thảo)

• Các đề xuất pháp lý của Ủy ban Châu Âu về các sản phẩm bền vững (dự thảo)

Phát triển bền vững ESG

⭐Một báo cáo ESG đáng tin cậy và toàn diện nên bao gồm các nội dung sau:

1. Môi trường (Environmental):

✔️Quản lý và giảm tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường

✔️Chính sách và thực tiễn bảo vệ môi trường

✔️Quản lý tài nguyên tự nhiên và năng lượng

✔️Chiến lược giảm khí nhà và biến đổi khí hậu

✔️Quản lý rủi ro môi trường và sự phát triển bền vững

2. Xã hội (Social):

✔️Quản lý và tạo dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng và đa dạng

✔️Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

✔️Tương tác tích cực với cộng đồng, bao gồm cả việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng

✔️Quản lý quyền lao động và quyền con người

✔️Đảm bảo trách nhiệm xã hội và tạo lợi ích cho các bên liên quan

3. Quản trị (Governance):

✔️Các cơ chế quản trị, bao gồm cấu trúc và quy trình quản lý

✔️Quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật

✔️Quản lý đạo đức và hành vi kinh doanh

✔️Trách nhiệm và độc lập của Hội đồng quản trị

✔️Thông tin công bố và minh bạch về quản trị

Phát triển bền vững ESG

Báo cáo phát triển bền vững ESG gồm những gì?

⭐Ngoài các nội dung trên, báo cáo ESG cũng nên cung cấp thông tin về các mục tiêu, chỉ tiêu, và kết quả của công ty trong việc thực hiện chiến lược ESG. Đồng thời, nó nên được xây dựng dựa trên nguyên tắc của chuẩn mực ESG, bao gồm tiêu chuẩn quốc tế như GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), và các nguyên tắc của UN Global Compact. Báo cáo ESG cũng nên được đánh giá và xác nhận bởi bên thứ ba độc lập để tăng tính minh bạch và đáng tin cậy.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn