Chứng Nhận HACCP Trong Ngành Dịch Vụ Bán Lẻ và Thực Phẩm

Chứng nhận HACCP có thể cung cấp cho bạn và nhân viên của bạn một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoàn chỉnh.

HACCP & Kiểm soát quản lý các yếu tố rủi ro

Các nguyên tắc của HACCP trong kiểm soát việc quản lý an toàn thực phẩm bán lẻ.  Các nhà quản lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ thống an toàn thực phẩm trong các cơ sở bán lẻ thực phẩm. Về cơ bản, các nhà quản lý và ngành công nghiệp thực phẩm có thể làm việc cùng nhau để hiểu quan điểm của từng loại và giải thích các nhu cầu chuẩn bị thực phẩm và dịch vụ trong các cơ sở bán lẻ thực phẩm - từ cơ sở với dịch vụ thực phẩm nhỏ lẻ đến các hoạt động rất phức tạp phục vụ hàng trăm đến hàng nghìn bữa ăn hàng ngày .

Thông tin cụ thể được cung cấp để hỗ trợ cho việc đáp ứng nhu cầu cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng:

Chứng nhận HACCP trong ngành thực phẩm

Quản lý an toàn thực phẩm: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn HACCP cho các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm và cơ sở bán lẻ

KMR tin rằng việc chủ động áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong các cơ sở bán lẻ và dịch vụ thực phẩm,kết hợp với vệ sinh cơ bản tốt, chương trình đào tạo nhân viên vững chắc và các chương trình tiền đề khác, HACCP có thể cung cấp cho bạn và nhân viên của bạn một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoàn chỉnh.

Mục tiêu của việc áp dụng các điều khoản HACCP trong dịch vụ bán lẻ và thực phẩm là để bạn, người điều hành, thực hiện các hành động có mục đích để đảm bảo thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Kiểm tra sức khỏe có thể giúp đạt được mục tiêu này, nhưng trách nhiệm cuối cùng về an toàn thực phẩm ở cấp độ bán lẻ nằm ở khả năng phát triển và duy trì một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả.

Quản lý an toàn thực phẩm phải được tích hợp đầy đủ vào tất cả các hoạt động như hành động thực hiện để mở cửa vào buổi sáng, đảm bảo lợi nhuận hoặc quản lý dòng tiền. Bằng cách tạo ra một hệ thống đang hoạt động, liên tục, tạo thành các hành động nhằm tạo ra kết quả mong muốn, có thể đạt được mục tiêu cải thiện an toàn thực phẩm. Việc áp dụng các điều khoản HACCP chắc chắn sẽ cung cấp một hệ thống có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Quản lý an toàn thực phẩm: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn HACCP cho kiểm tra dịch vụ bán lẻ và thực phẩm dựa trên rủi ro và đánh giá các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tự nguyện.

Trách nhiệm cuối cùng của an toàn thực phẩm ở cấp độ bán lẻ phụ thuộc vào các nhà khai thác dịch vụ bán lẻ và thực phẩm và khả năng phát triển và duy trì các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả của họ. Mục tiêu của  hướng dẫn này là cung cấp cho bạn phương pháp tiếp cận dựa trên thực tế, dựa trên HACCP để đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động của ngành trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tật do thực phẩm gây ra. Điều quan trọng là các nhà quản lý sẽ quy định thiết kế chương trình kiểm tra dựa trên các điều khoản HACCP hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên của họ trong việc hỗ trợ việc kết hợp các điều khoản HACCP này vào hoạt động thường lệ. Vì các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết kế bởi các nhà đầu tư dịch vụ bán lẻ và thực phẩm là thực tế nhất để đáp ứng tốt nhu cầu của riêng họ, cần sử dụng phương pháp dựa trên rủi ro trong quá trình kiểm tra của mình để tìm ra nguyên nhân, khắc phục các hệ thống đang được sử dụng và đánh giá hiệu quả của chúng.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận HACCP và quy trình Chứng nhận tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn