CHỨNG NHẬN ISO 14001 CÓ THỂ GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO

Chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) có thể được sử dụng để quản lý tác động của các hoạt động một công ty đối với môi trường và do đó, góp phần cải thiện liên tục hoạt động môi trường của công ty.

Người ta chấp nhận rộng rãi rằng các vấn đề môi trường ngày càng ảnh hưởng đến định hướng chiến lược trong tương lai của mọi doanh nghiệp trên toàn cầu. Nhận thức được các tác động môi trường mà nhân loại đang trải qua, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học, cùng với sự gia tăng nhu cầu của các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng như nước, thúc đẩy một số tổ chức đưa “tư duy môi trường” này vào hoạt động của họ. Những cái gọi là “công ty xanh” đi theo hướng này không chỉ để góp phần bảo vệ môi trường, hoặc giúp công ty của họ tồn tại trên thị trường, mà còn để phát triển trong hoàn cảnh tương đối mới và bất lợi này.

Nói như vậy, ISO 14001: 2015 có thể đóng vai trò gì trong tư duy về môi trường của một công ty? Chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) có thể được sử dụng để quản lý tác động của các hoạt động một công ty đối với môi trường và do đó, góp phần cải thiện liên tục hoạt động môi trường của công ty.

Chứng nhận ISO 14001 áp dụng cho ai?

Nhiều công ty tự hỏi liệu chứng nhận ISO 14001 có thể được áp dụng cho các hoạt động hoặc loại hình công nghiệp cụ thể của họ hay không. Trên thực tế, chứng nhận ISO 14001 có thể được sử dụng trong bất kỳ loại hình tổ chức nào để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của nó bất kể quy mô, lĩnh vực, hình thức pháp lý, vị trí địa lý hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó cung cấp.

Tính linh hoạt mà tiêu chuẩn cho phép tổ chức liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường làm cho chứng nhận ISO 14001 trở thành lựa chọn tốt nhất để thể hiện sự đóng góp của công ty trong việc bảo vệ môi trường. Ví dụ: tổ chức quyết định nơi thực hiện tiêu chuẩn, tổ chức có thể thực hiện tiêu chuẩn đó trong toàn bộ doanh nghiệp hoặc chỉ trong một phần của nó - ví dụ: chỉ một địa điểm nếu đó là một công ty nhiều địa điểm, hoặc chỉ một sản phẩm hoặc một bộ phận ( ví dụ: sản xuất). Tuy nhiên, công ty của bạn sẽ cần phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của ISO 14001 để khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Hệ thống Quản lý Môi trường là một khuôn khổ được các tổ chức sử dụng để đạt được các mục tiêu về môi trường trong suốt quá trình đánh giá, giám sát và cải thiện hiệu suất môi trường của họ.

Nó bao gồm một tập hợp các chính sách, quy trình, thủ tục và hồ sơ xác định các quy tắc nội bộ mà một công ty tuân theo để bảo vệ môi trường. Mỗi tổ chức điều chỉnh Hệ thống quản lý môi trường phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Điều này có nghĩa là mọi công ty quyết định về mức độ hoạt động môi trường mà họ muốn đạt được. Theo nghĩa này, chứng nhận ISO 14001 cung cấp cho bạn các nguyên tắc cần tuân theo để thực hiện đúng và tạo Hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất để phát triển Hệ thống quản lý môi trường là ISO 14001, và nó là một phần của họ tiêu chuẩn ISO 14000 dành riêng cho quản lý môi trường. Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), hơn 300.000 công ty đã được chứng nhận ISO 14001 tại 171 quốc gia.

Tầm quan trọng của chu trình PDCA

ISO 14001 là một công cụ chủ động dựa trên cách tiếp cận cải tiến liên tục liên quan đến các vấn đề môi trường. Điều này được thực hiện thông qua chu trình Plan (Kế hoạch) – Do (Thực hiện) – Check (Kiểm tra) – Act (Hành động) (PDCA) bao gồm bốn bước, bao gồm:

-  Kế hoạch: thiết lập các kế hoạch cải thiện hoạt động môi trường

-  Thực hiện: thực hiện các quy trình đã được xác định trong kế hoạch

-  Kiểm tra: xem xét các quy trình thường xuyên để đảm bảo chúng đang được tuân thủ như kế hoạch ban đầu

-  Hành động: thực hiện các hành động cần thiết để đạt được sự cải tiến liên tục của hệ thống

Chu trình PDCA này nên được thực hiện ở mọi khía cạnh và quy trình của tổ chức để có thể giúp tổ chức của bạn tăng hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Chu trình PDCA trong chứng nhận ISO 14001

Giải đáp về chứng nhận ISO 14001

Khi quyết định có nên bắt đầu quá trình thực hiện chứng nhận ISO 14001 hay không, bạn có thể sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin trái ngược nhau về những ưu và khuyết điểm liên quan đến một dự án như vậy. Hãy cố gắng làm rõ một số lầm tưởng liên quan đến Hệ thống quản lý môi trường:

   1. Chỉ các công ty trong ngành sản xuất mới có thể thực hiện chứng nhận ISO 14001.

Như đã thảo luận trước đây, bất kỳ công ty nào cũng có thể chọn thực hiện Hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình, bất kể quy mô, ngành hoặc lĩnh vực của nó. Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn để đánh giá sự tương tác của doanh nghiệp bạn với môi trường và tích hợp các yếu tố môi trường vào định hướng chiến lược của công ty.

   2. Các công ty không cần phải thực hiện chứng nhận ISO 14001 nếu họ tuân thủ pháp luật.

Chứng nhận ISO 14001 vượt ra ngoài sự tuân thủ theo quy định và luật định, mặc dù nó là một phần có liên quan của tiêu chuẩn. Nhiều yêu cầu khác của Hệ thống quản lý môi trường cần được áp dụng cho các quy trình kinh doanh để giảm tác động của một công ty lên môi trường

   3. Hệ thống Quản lý Môi trường chỉ áp dụng cho các công ty “xanh”.

Bạn không cần phải là công ty “xanh” để thực hiện chứng nhận ISO 14001. Trên thực tế, đây có thể là bước quan trọng đầu tiên để đưa tư duy về môi trường này vào công ty của bạn và thực sự thấy được lợi ích của việc sử dụng cách tiếp cận có hệ thống của Hệ thống quản lý môi trường.

   4. ISO 14001 yêu cầu một lượng lớn tài liệu.

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế đã có nhiều nỗ lực trong phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn để loại bỏ các tài liệu không cần thiết. Trên thực tế, các công ty có nhiều quyền tự do trong việc lựa chọn thông tin dạng văn bản nào nên được đưa vào hệ thống của họ để trở nên hiệu quả nhất có thể.

   5. Để được chứng nhận ISO 14001 rất tốn kém.

Mặc dù bạn luôn cần đánh giá chi phí và lợi ích phát sinh từ việc thực hiện một dự án, nhưng sẽ có nhiều lợi ích từ việc thực hiện thành công Hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cắt giảm các chi phí không liên quan, cải thiện quản lý chất thải, v.v.

   6. Đổi mới không tương thích với Hệ thống quản lý môi trường.

Tính linh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện chứng nhận ISO 14001. Điều này có nghĩa là mặc dù có nhiều yêu cầu trong tiêu chuẩn, nhưng ISO 14001 không quy định cách thực hiện chúng. Ví dụ, một trong những yêu cầu chính là giải quyết rủi ro và cơ hội, nhưng công ty phải quyết định cách thức thực hiện phân tích rủi ro và cơ hội cũng như các hành động cần thiết để giải quyết chúng.

Chứng nhận ISO 14001 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn

Điều đó có thể gây ngạc nhiên, nhưng nhiều lợi ích có thể phát sinh từ việc thực hiện tiêu chuẩn trong công ty của bạn - và không chỉ là lợi ích rõ ràng của việc góp phần bảo vệ môi trường. Những lợi ích này là lý do chính để thực hiện tiêu chuẩn và do đó, để cải thiện hoạt động môi trường của một công ty. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số lợi ích đáng chú ý nhất có thể áp dụng cho tổ chức của bạn:

   1. Nâng cao danh tiếng tổ chức của bạn

Các tổ chức ngày nay cần giải quyết các kỳ vọng về môi trường từ các bên liên quan, bao gồm khách hàng, tổ chức phi lợi nhuận, đối tác, v,v…, nếu họ không muốn có nguy cơ mất vị thế trên thị trường. Một cách tốt để thể hiện cam kết bảo vệ môi trường là thực hiện chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống Quản lý Môi trường, Hệ thống này sẽ cải thiện hình ảnh và danh tiếng của công ty bạn giữa tất cả các bên quan tâm. Ngoài ra, bởi vì ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, nhiều hợp đồng hoặc đấu thầu yêu cầu các công ty phải được chứng nhận ISO 14001, vì vậy nó cũng có thể được xem như một công cụ tiếp thị để nâng cao hình ảnh và uy tín của bạn và đạt được các hợp đồng mới.

   2. Tuân thủ các yêu cầu luật định và pháp lý hiện hành

Việc triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giúp bạn tuân thủ các yêu cầu luật định và pháp lý. Nó cũng sẽ hỗ trợ bạn giám sát sự tuân thủ của tổ chức một cách có hệ thống và để xác định luật mới với đủ thời gian để thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong hoạt động kinh doanh. Do đó, một mặt bạn sẽ cải thiện hình ảnh công ty của mình, mặt khác, bạn sẽ tránh được các khoản phạt tốn kém do vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

   3. Giảm chi phí của bạn và nâng cao hiệu quả

Một trong những lợi ích chính của việc kết hợp Hệ thống quản lý môi trường trong chiến lược kinh doanh của bạn là tránh rủi ro liên quan đến bất kỳ sự cố môi trường nào, do đó giảm chi phí liên quan đến tiền phạt hoặc bồi thường. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động kinh doanh của bạn, trong điều kiện giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên (ví dụ như là nước), năng lượng và chất thải, sẽ làm giảm đáng kể các chi phí liên quan.

   4. Đảm bảo nền văn hóa cải tiến liên tục

Là một trong những nguyên tắc đáng chú ý nhất từ việc chứng nhận ISO 14001, việc áp dụng văn hóa cải tiến liên tục sẽ giúp công ty đạt được hiệu quả hơn trong các quy trình của mình, ngày càng cắt giảm chi phí và giảm thời gian khắc phục khi có vấn đề. Sự cải tiến liên tục này có thể đạt được nhờ vào việc thu thập dữ liệu chính xác, có thể được sử dụng để theo dõi bất kỳ thay đổi nào và so sánh các tình huống khác nhau có thể xảy ra trong tổ chức.

   5. Có được khách hàng mới

Để đáp ứng với chuỗi cung ứng xanh đang phát triển, nhiều nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn môi trường. Theo nghĩa này, chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng rõ ràng về việc quản lý và giảm thiểu tác động môi trường trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi đăng ký hợp đồng mới, đôi khi các công ty được yêu cầu phải được chứng nhận ISO 14001, do đó, việc thực hiện Hệ thống quản lý môi trường có nghĩa là một lợi thế cạnh tranh rõ ràng trên thị trường thực tế.

   6. Sự gắn bó của nhân viên

Việc để nhân viên tham gia vào việc cải tiến các hoạt động mà họ thực hiện trong công việc sẽ góp phần thúc đẩy họ tham gia vào công việc kinh doanh, tác động đến tinh thần của nhân viên và giảm thiểu doanh thu. Khi mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn trong công việc, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn ở vị trí của họ. Kết quả là, có một tác động quan trọng trong công ty, giảm chi phí liên quan đến việc thuê nhân sự mới cần được đào tạo.

Chứng nhận ISO 14001 có thể giúp những thử thách của doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào?

Nhiều tập đoàn lớn hơn và các tổ chức đa quốc gia đã kết hợp ISO 14001 vào doanh nghiệp của họ cách đây vài thập kỷ, biết rằng việc công nhận không chỉ nâng cao hoạt động môi trường trong tổ chức của họ mà còn được coi là một công cụ marketing. Theo nghĩa này, việc triển khai chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường có thể được sử dụng để thu hút khách hàng mới với nhận thức về môi trường ngày càng cao và thể hiện trách nhiệm của công ty đối với môi trường tự nhiên và tác động của nó đối với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như cộng đồng địa phương hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Nếu chuyển vấn đề này cho các công ty nhỏ hơn, các công ty siêu nhỏ hoặc các công ty khởi nghiệp, một số lo ngại về nguồn lực tài chính và thời gian có thể phát sinh.

Liệu một công ty có quy mô vừa và nhỏ có thể đối phó với một dự án phức tạp như vậy không?

Như đã đề cập, chứng nhận ISO 14001 có thể được áp dụng cho mọi quy mô tổ chức, vì nó cung cấp sự linh hoạt để thích ứng với mọi yêu cầu cho một doanh nghiệp cụ thể. Vì vậy, rõ ràng là tiêu chuẩn có thể đạt được trong một công ty nhỏ, nhưng nó có thực sự xứng đáng? Câu trả lời là có, bởi vì các công ty nhỏ hơn không được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường ngang với một công ty lớn hơn, và họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn trên thị trường.

3 lựa chọn thực hiện

Khi công ty của bạn bắt đầu nghĩ đến việc triển khai để đạt chứng nhận ISO 14001, bạn có thể phân tích các khả năng khác nhau. Cách tiếp cận tốn kém nhất là chọn thuê một nhà tư vấn sẽ làm mọi thứ cho công ty và sẽ đảm bảo chứng nhận ISO 14001 của công ty. Mặc dù đây là một lựa chọn dễ dàng, nhưng sự thật là nhiều công ty vừa và nhỏ không đủ khả năng đầu tư như vậy. Vì vậy, có bất kỳ thay thế cho nào khác?

Trên thực tế, có một số lựa chọn thay thế thậm chí có thể có lợi hơn về lâu dài. Phương án tự làm là một trong những lựa chọn, nơi công ty thực hiện tất cả công việc. Nếu bạn chọn lựa chọn này, bạn sẽ cần thời gian và nguồn lực - nghĩa là tiền bạc - để có được kiến thức cần thiết thực hiện tiêu chuẩn và vẫn sẽ không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ vượt qua đánh giá chứng nhận ISO 14001.

Tùy chọn thứ ba, giữa các tùy chọn trước, đang xem xét các công cụ trực tuyến cung cấp hỗ trợ và xử lý các kỹ thuật tiêu chuẩn. Trong trường hợp cuối cùng này, bạn sẽ không phải dành quá nhiều thời gian cho việc đào tạo, kiến thức sẽ ở lại trong tổ chức của bạn và bạn sẽ tự tin về kết quả đánh giá chứng nhận ISO 14001 của tổ chức bạn.

Thực hiện chứng nhận ISO 14001

Theo tài liệu nghiên cứu '' Tính bền vững của mối quan hệ tích cực giữa hoạt động môi trường và lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu điển hình ở Anh '' (của Mohammed Shahedul Quader, Md. Mostafa Kamal, và ABM Enamol Hassan năm 2014), được thực hiện trong lĩnh vực bán lẻ và lĩnh vực sản xuất, nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn đạt được một mối quan hệ tích cực bền vững, chi phí không phải là yếu tố duy nhất mà họ phải kiểm tra. Do đó, bạn sẽ cần phải phân tích các yếu tố khác, chẳng hạn như nguồn lực thời gian và kiến thức cần thiết, để quyết định xem một trong ba lựa chọn trên hoạt động tốt hơn cho tổ chức của bạn để đạt chứng nhận ISO 14001.

Đảm bảo lợi nhuận với ISO 14001

Việc tạo ra lợi nhuận là kết quả của việc tích hợp thành công Hệ thống Quản lý Môi trường vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các khía cạnh sau đây liên quan đến các điều khoản khác nhau của tiêu chuẩn là chìa khóa để tăng lợi nhuận trong công ty:

   1. Xác định và đánh giá rủi ro & cơ hội của công ty

Việc xác định đâu là rủi ro và cơ hội đáng kể trong công ty của bạn sẽ thúc đẩy tổ chức cải tiến hệ thống và do đó, tăng khả năng thu lợi nhuận của họ. Việc khắc phục hay sửa chữa bao giờ cũng tốn kém hơn việc ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra, vì vậy bạn sẽ tránh được những chi phí không đáng có xuất phát từ những sự cố không mong muốn phát sinh từ khía cạnh môi trường.

   2. Lập kế hoạch các nguồn lực cần thiết

Xem xét các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện, chứng nhận ISO 14001 và duy trì Hệ thống Quản lý Môi trường về nguồn lực tài chính (phí tư vấn, chi phí đánh giá, v.v.) và thời gian của nhân sự. Ngoài ra, hãy ước tính khung thời gian để hoàn thành việc triển khai của bạn, điều này sẽ giúp bạn xác định kế hoạch dự án để củng cố các cột mốc và trách nhiệm. Bạn có thể được hướng dẫn bởi các công ty tương tự đã thực hiện chứng nhận ISO 14001.

   3. Cung cấp đào tạo và đảm bảo nhận thức về môi trường

Đào tạo nhân viên của bạn để thực hiện các quy trình tuân thủ yêu cầu của ISO 14001 là rất quan trọng để vận hành thành công Hệ thống Quản lý Môi trường. Đồng thời, nhận thức về môi trường là cần thiết từ ban lãnh đạo cao nhất đến tận cửa hàng để đảm bảo họ tham gia và hợp tác với việc thực hiện và duy trì tiêu chuẩn.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo "Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015" giúp nâng cao nhận thức của công nhân viên trong tổ chức, từ đó giúp việc đánh giá chứng nhận ISO 14001 diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

   4. Áp dụng cải tiến liên tục

Nguyên tắc này vẫn là một trong những nguyên tắc phù hợp nhất khi nói đến việc tạo ra lợi nhuận. Việc tuân theo chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động sẽ giúp cải thiện các hoạt động được thực hiện trong công ty của bạn và do đó, tổ chức sẽ có thể thấy được các kết quả tích cực về chi phí và lợi ích đầu tư của Hệ thống Quản lý Môi trường.

   5. Tiến hành đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất sẽ đảm bảo lợi nhuận cho tổ chức. Việc sử dụng các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có thể đo lường được để đánh giá hoạt động của công ty sẽ giúp công ty của bạn kiểm tra xem tổ chức có đang thực sự tiến bộ và đạt được những gì đã lên kế hoạch hay không.

Việc tạo ra lợi nhuận này đã được chứng minh qua một số nghiên cứu chính thức. Theo tài liệu nghiên cứu đã đề cập về tính bền vững của mối quan hệ tích cực giữa kết quả hoạt động môi trường và lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có mối quan hệ tích cực trong các công ty vừa và nhỏ giữa kết quả hoạt động môi trường và lợi nhuận của họ.

Kết luận

Mối quan tâm chính liên quan đến chứng nhận ISO 14001 trong các tổ chức là chi phí thực hiện. Nhiều chi phí cần được xem xét trong quá trình thực hiện chứng nhận ISO 14001, chẳng hạn như đào tạo cho nhân viên, cập nhật thiết bị, v.v. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chuẩn có thể có nhiều lợi thế vượt trội hơn nhiều so với những thách thức mà tổ chức phải đối mặt. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng các công ty đã tích hợp thành công ISO 14001 vào hoạt động của họ nhận thấy tác động tích cực đến tình hình tài chính của họ, cho thấy EMS có thể giúp các tổ chức phát triển và tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường.

ISO 14001 nên được coi là một công cụ chủ động và mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hoạt động của công ty xanh, biến thách thức thành cơ hội, chẳng hạn như tiết kiệm chi phí, hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật và giảm thiểu chất thải.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn