Chứng Nhận FSSC: Công Bố Tiêu chuẩn FSSC 22000 Phiên Bản 5

FSSC 22000 phiên bản 5 đã được phát triển với sự tư vấn, hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính như đại diện từ các Tổ chức Chứng nhận, Đào tạo và đại diện từ chính ngành công nghiệp thực phẩm.

 

FSSC 22000 vừa công bố Phiên bản 5 mới được phát triển của Chương trình chứng nhận FSSC 22000. Phiên bản mới này kết hợp tất cả các cải tiến có trong tiêu chuẩn ISO 22000 mới được công bố vào tháng 6 năm 2018.

Phiên bản mới này ra đời, nhằm cải thiện tính minh bạch về những kỳ vọng đối với các Tổ chức chứng nhận, đào tạo được cấp phép bởi FSSC.

Việc áp dụng nền tảng cấu trúc cấp cao ISO 22000 mới trong Phiên bản 5 cung cấp cơ hội lớn cho các tổ chức, cho phép tích hợp hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng. Cùng với việc tập trung vào các rủi ro, giờ đã có sự xem xét bổ sung cho rủi ro và cơ hội của tổ chức, nhằm triển khai hoạt động kinh doanh một cách bền vững và nhất quán hơn cho tất cả các bên liên quan dọc theo chuỗi cung ứng thực phẩm.

Chứng nhận FSSC 22000

Chứng nhận FSSC 22000

FSSC 22000 Phiên bản 5 đã được phát triển với sự tư vấn, hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính như đại diện từ các Tổ chức Chứng nhận, Tổ chức Đào tạo và đại diện từ chính ngành công nghiệp thực phẩm. Việc phát triển dự án được quản lý bởi nhóm FSSC 22000 và được hướng dẫn bởi Ủy ban Tư vấn và Hội đồng quản trị của FSSC 22000 đã xác định rằng, tất cả các tổ chức được chứng nhận sẽ đánh giá theo Phiên bản 5 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Đề án hiện có sẵn bằng tiếng Anh, dự kiến có thể được dịch ​​bằng tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản và Bồ Đào Nha vào tháng 09/2019.

Sự phát triển của phiên bản mới này là một nỗ lực to lớn, được bắt đầu vào tháng 9 năm 2018 bao gồm nhiều vòng tham vấn khác nhau với Ủy ban Cố vấn và Hội đồng các bên liên quan.

Aldin Hilbrands, Giám đốc kỹ thuật (FSSC 22000) và Chủ tịch Ủy ban tư vấn của FSSC cho biết “Thay mặt Hội đồng quản lý Foundation Foundation, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao sự cam kết của tất cả các bên liên quan trong quá trình này đã cung cấp phản hồi mang tính xây dựng để đảm bảo Đề án đã được đưa lên cấp độ tiếp theo.”

Giới thiệu về FSSC 22000

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 cung cấp một Đề án chứng nhận hoàn chỉnh cho việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng hoặc an toàn thực phẩm. Đề án sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế và độc lập như ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003 và thông số kỹ thuật cho các Chương trình tiền yêu cầu cụ thể của ngành (PRP), như ISO/TS 22002-1, được phát triển trên diện rộng và tư vấn mở với một số lượng lớn các bên liên quan quốc tế.

Nguồn: FSSC22000.com

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận FSSC 22000 và quy trình Chứng nhận tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

           - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline:   0907 956 712 

           - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn