TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018? ISO 45001:2018 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 45001 - ISO 45001:2018, sự cần thiết và hiệu quả của chứng nhận ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 - ISO 45001:2018 là gì?

Tên đầy đủ của Tiêu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành chính thức ngày 12-03-2018.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe liên quan đến tất cả các thành viên của tổ chức và các bên liên quan nhằm mục đích ngăn ngừa tai nạn công nghiệp, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ môi trường làm việc, và tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu.

ISO 45001 là một hệ thống quản lý quy định tổ chức, trách nhiệm và thủ tục để phân bổ và quản lý hiệu quả các nguồn lực vật chất và nhân lực trong tổ chức. Đặt mục tiêu duy trì và cải thiện sự an toàn và sức khỏe của các thành viên trong tổ chức, đồng thời xác định và quản lý các yếu tố rủi ro vốn có trong các hoạt động của tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành trên cơ sở tiếp nối thành công của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 được ban hành bởi Viện Tiêu chuẩn Anh. ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 (các doanh nghiệp được chứng nhận OHSAS 18001 đến ngày 12/03/2021 sẽ được chuyển sang Chứng nhận ISO 45001).

Sự cần thiết và hiệu quả của chứng nhận ISO 45001

- Toàn cầu hóa công ty

- Động lực xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

- An toàn như một phần mở rộng của các quy trình kinh doanh

- Đáp ứng các luật lệ và quy định khác nhau

- Trả lời các vấn đề pháp lý khác nhau về tai nạn công nghiệp

- Đo lường và giám sát để cải tiến liên tục

- Nghĩa vụ của doanh nhân

- Quan hệ công chúng toàn cầu

- Trách nhiệm với nhóm các bên liên quan (NGO)

- Giảm tỷ lệ tai nạn bằng cách quản lý và ngăn ngừa rủi ro tại nơi làm việc

- Giảm phí bảo hiểm bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn đáng tin cậy

- Nâng cao năng suất bằng cách cải thiện các rủi ro về sức khỏe và an toàn của người lao động

- Dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với ISO 9001, ISO 14001

Tại sao cần chứng nhận ISO 45001:2018?

Bằng cách phù hợp với các tiêu chuẩn theo yêu cầu của tiêu chuẩn BS 8800 và OHSAS 18001, các doanh nghiệp được chứng nhận ISO 45001 có thể dễ dàng thâm nhập thị trường nước ngoài bằng cách loại bỏ các rào cản thương mại trong các vấn đề về an toàn.

Những doanh nghiệp có ý thức quản lý an toàn và sức khỏe của người sử dụng lao động và người lao động đã phát triển ngang tầm với các nước tiên tiến, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe tự chủ của công ty được giải quyết nhanh chóng.

Giảm chi phí xuất khẩu bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe đã được phê duyệt cho phép các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau.

Góp phần ổn định quan hệ lao động - quản lý bằng cách giải quyết các khiếu nại của người lao động về an toàn và sức khỏe bằng cách đạt được các chứng chỉ quốc tế về sản phẩm sản xuất và môi trường làm việc.

Để chứng nhận ISO 45001 doanh nghiệp phải đáp ứng các các yêu cầu ISO 45001:2018:

4. Tình hình tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên liên quan 

4.3 Xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

4.4 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

   5. Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động

5.1 Lãnh đạo và Tuyên bố ý chí

5.2 Chính sách An toàn và Sức khỏe

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

5.4 Tham vấn và tham gia của người lao động

   6. Lập kế hoạch

6.1 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Các mục tiêu an toàn và sức khỏe và lập kế hoạch để đạt được chúng

   7. Hỗ trợ

7.1 Tài nguyên

7.2 Năng lực

7.3 Công nhận

7.4 Giao tiếp

7.5 Thông tin dạng văn bản

   8. Hoạt động

8.1 Lập kế hoạch và quản lý vận hành

8.2 Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp

   9. Đánh giá hiệu suất

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Kiểm toán nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

   10. Cải tiến

10.1 Yêu cầu chung

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến liên tục

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 45001:2018 và quy trình Chứng nhận ISO 45001 tại đây

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn