TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO KMAR

Với vai trò là tổ chức chứng nhận quốc tế, KMAR góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận ISO.

TIN TỨC

Tiếng Anh
Tiếng Anh